23 Μαρ 2011

Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους - Οι πίνακες (ΙΙ)

Κάνετε αριστερό κλικ εδώ


Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μέρος  της ανάρτησης "Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι Πίνακες)". Χωρίστηκε όμως σε πίνακες Ι και σε πίνακες ΙΙ (εδώ), επειδή δε χωρούσαν όλα σε μιαν ανάρτηση. Στους πίνακες Ι έχουν καταχωρηθεί 
και ακόμη:

4.1   Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922
4.2   Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια 1904-1930
4.3   Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια 1853- 1859 και 1868-1882
4.4   Γάμοι Κορωνιδιατών στη Νάξο  1853 -  1859
4.5   Αποβιώσεις στην Κόρωνο 1853-1875 (επιλογή)
4.6   Φορολογικός κατάλογος Κορώνου και Σκαδού (Βοθρών) 1757
4.7   Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 (χωρία Βοθρών)
4.7α  Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 (Κωμιακή  Κεραμωτή Σίφωνες)
4.7β  Αναλυτικός φορολογικός κατάλογος 1670 - Μονή Νάξου 
4.7γ  Φορολογικός κατάλογος 1670 - Απείρανθος 
ΠΙΝΑΚΕΣ  ΙΙ (εδώ)

4.8   Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων 1845 - 1943 της Κορώνου
4.9   Μητρώα αρρένων 1845 - 1879  όλης της Νάξου απογραφής 1879 (τμήματα που αφορούν την Κόρωνο, το Σκαδό και τη Μέση, την Κεραμωτή, τη Μονή, την Κωμιακή την Απείρανθο και άλλα)4.8 Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων 1845 - 1943 της Κορώνου


Στην κατάσταση που ακολουθεί παρατίθενται οι καταγεγραμμένοι ως στρατεύσιμοι στα μητρώα αρρένων της Κορώνου 1845 - 1943. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για το έτος 1936. Ακόμη έχουν παραληφθεί  όσοι είχαν καταγραφεί μεν στα μητρώα αρρένων, αναφέρονταν όμως ως γεννημένοι σε άλλα χωριά της Νάξου. Στο σύνολο τους σχεδόν αυτές  οι περιπτώσεις αφορούν γεννημένους στην Κεραμωτή. Έχουν όμως περιληφθεί άτομα που έχουν γεννηθεί στα Βουρλά, στην Αθήνα ή αλλού. Όταν δεν αναφέρεται ο τόπος γέννησης πρόκειται για άτομο γεννημένο στο χωριό. Οι καταγεγραμμένοι έχουν καταταχθεί κατά σειρά με πρώτο κριτήριο το επώνυμο και δεύτερο το πατρώνυμο. Στο αρχείο υπάρχει για λίγες μόνο περιπτώσεις και το όνομα της μητέρας. Τα μητρώα αρρένων του χωριού συντάχθηκαν μετά 1920. Τα στοιχεία για τα έτη 1935 έως 1943 δεν είναι επίσημα και είναι  λιγότερο πλήρη. Στην κατάσταση που ακολουθεί έχουν ενσωματωθεί και πληροφορίες που έχουν αντληθεί από αρχεία που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάρτηση [κυρίως από τους πίνακες γεννήσεων 1904-1930 και από παλαιότερα συνταχθέντα μητρώα αρρένων. (Πίνακες Ι και ΙΙ)].


Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων της Κορώνου
ΕπώνυμοΌνομαΠατέραςέτοςπόληΜητέρα
ΑΓΑΠΗΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1942
ΦΛΩΡΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1887


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1904


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1918


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΚΑΤΙΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1922


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣΜΑΝΟΥΗΛ1937
ΤΑΣΙΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΟΥΗΛ1939
ΤΑΣΙΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1937
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1939
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΖΩΪΤΣΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1874


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1877


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1881


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1892


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1892


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1932
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1933
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1929


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1851


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1859


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1861


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1908


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1908


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1922


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1924


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1930


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΤΡΟΣ1901


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΑΚΩΒΟΣΠΕΤΡΟΣ1904


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΑΚΩΒΟΣΠΈΤΡΟΣ1905


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΚΕΙΜΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1938
ΤΑΣΙΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1920


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1926


ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1926


ΒΑΣΑΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1895


ΒΑΣΑΛΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1897


ΒΑΣΑΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1903


ΒΑΣΑΛΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


1890 -1902
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ 1910


ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΙΝΟΣ 1917


ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣΜΑΡΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ 1932
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 1934
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ 1937
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1898


ΓΑΛΑΝΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1904


ΓΑΛΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1905


ΓΙΑΝΝΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗ1890ΒΡΥΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1921


ΓΛΕΖΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1888


ΓΛΕΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1892


ΓΛΕΖΟΣΑΝΔΡΕΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1920


ΓΛΕΖΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1922


ΓΛΕΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΓΛΕΖΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΛΕΖΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1939
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΛΕΖΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1851

ΓΛΕΖΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΕΖΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1854

ΓΛΕΖΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΕΖΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1924


ΓΛΕΖΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΓΛΕΖΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΓΛΕΖΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ1899


ΓΛΗΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1847


ΓΛΗΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1851


ΓΛΗΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1856


ΓΛΗΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1866


ΓΛΗΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΓΛΗΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1897


ΓΛΗΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1902


ΓΛΗΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1902


ΓΛΗΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1908


ΓΛΗΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1910


ΓΡΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1911ΒΡΥΟΥΛΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1921ΑΘΗΝΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1929


ΔΕΚΑΒΑΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909


ΔΕΚΑΒΑΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΔΙΑΜΑΝΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ1933
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1934
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1935
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1933
ΤΑΣΙΑ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1941
ΤΑΣΙΑ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1850


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΦΩΤΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1857


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1927


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1930


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1892


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1929


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1867


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΧΡΙΣΤΟ
ΔΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1870


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1878


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1900


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1900


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1910


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1930


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1909


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1914


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1916


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1919


ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1928


ΚΑΠΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΝΟΥΗΛ1922


ΚΑΠΙΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ1933
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΠΙΡΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ1928
ΑΘΗΝΑ μητέρα
ΚΑΠΙΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ 1922


ΚΑΠΙΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1874


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1912ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1918ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1921ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΑΡΟΥΣΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1909


ΚΕΧΑΓΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΕΧΑΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΕΧΑΓΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1918ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1903


ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1891ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1939
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1925


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΜΠΕΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1928


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1932
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1934
ΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1938
ΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1943
ΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1929


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1887


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1891


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1893


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1899


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1902


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1905


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1907

Απεβίωσε
Ιούνιο
2012
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1853


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1860


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1866


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1868


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1870


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1911


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1912


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1915


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1917


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1922


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1926


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1928


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1934
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1937
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1940
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1902


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1906


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1913


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1918

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1920


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1921


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1923


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1928


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1933
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1937
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1940
ΕΙΡΗΝΗκαι
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1879


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1884


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1894


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΠΕΤΡΟΣ1903


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1926


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1942
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΕΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1930


ΚΟΡΡΕΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1903


ΚΟΡΡΕΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1934
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΡΕΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1937
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΡΕΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1866


ΚΟΡΡΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1904


ΚΟΡΡΕΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΚΟΡΡΕΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1916


ΚΟΡΡΕΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΚΑΤΕΡΙΝΗαα
ΚΟΡΡΕΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΡΕΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1852


ΚΟΡΡΕΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΚΟΡΡΕΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1926


ΚΟΡΡΕΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ
Ιερέας
1867

ΙΕΡΕΑ
ΚΟΡΡΕΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
Ιερεύς
1861

ΙΕΡΕΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1945
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1908


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1908


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1940
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1940
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1926


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1928


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1943
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ(ιερέας)1883

ΙΕΡΕΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ(ιερ.)1889


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΡΑΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ(ιερ.)1892

ΙΕΡΕΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1894

ΙΕΡΕΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1874


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1892


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1911


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1915


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1918


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΚΩΒΟΣ1921


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1924


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1928


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ-1927


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1903
ΑΝΝΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1913
ΑΝΝΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1918
ΑΝΝΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1928
ΑΝΝΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1861


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1867


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1875


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1916


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1920


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1899


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1904


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ1940
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1941
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1943
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1858


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1911


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1913


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ1928


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1932
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1865


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1867


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1874


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1874


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1917


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1922


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1924


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1927


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΣΤΑΥΡΟΣ1849


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣ1890


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΙΑΚΩΒΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1894


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1899


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΜΙΧΑΗΛΣΤΑΥΡΟΣ1911


ΚΟΥΜΕΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1913


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1896ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1911ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1934
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1939
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1853


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1870


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1926


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1884


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1885ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1892


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1895


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1904


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1907


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1889


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1891


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1900


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1902


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1907


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1940
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1934
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1932
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1934
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1935
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ1939
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1941
ΦΛΩΡΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1942
ΦΛΩΡΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1847


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1850


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1862


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1862

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1864

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1866


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1876


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1879


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1884


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1902


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1904


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1906


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1910


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1911


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1913


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1914


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1915


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1924


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1925


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1925


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1927


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1930


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ Απ.1871

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1851


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1855


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1858


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1876


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1910


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1912


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1918


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1922


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1929


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1934
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1937
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1940
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1932
ΒΑΣΩ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΑΚΩΒΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1903


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1912


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1925


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1928


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1929


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1940
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1932
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1941
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1932
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1857


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1871ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1874ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1878ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1884


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1884


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1884ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1888


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1898


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1900


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1901


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1901


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΑΚΩΒΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1904


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1907


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1908


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1920


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1930


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑΚΩΒΟΣ1933
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΚΩΒΟΣ1939
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1935
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1940
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1932
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1937
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1941
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1941
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1935
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1941
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1861


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1863


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1867


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1878


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1887


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1893ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1895ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1896


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1896ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1900


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1902


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1906ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1907


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1909ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1909


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1911


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1913ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1914


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1919ΒΡΥΟΥΛΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1919


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1922


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1924


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1928


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1937
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1929
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1939
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1853


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1855


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1861


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1867


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1867


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1869


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1874


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1875


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1876


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1878


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1879


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1911


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1915


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1916


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝ/ΙΝΟΣ1917


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1918


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝ/ΟΣ1921


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ1928


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1902


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1908


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1910


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1920


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1904


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1908


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1912


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1914


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΛΕΟΝΑΡΔΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1917


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1934
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1938
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1887


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1889


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1894


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1896


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1897


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1899


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1900


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1901


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1902


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1903


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1904


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1906


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1917


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1921


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1930


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1850


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1861


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1910


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1915


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1919


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1921


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1929


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΥΛΟΣ1890


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ1895


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΠΕΤΡΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1903


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1908


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1910


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1911


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1912


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1915


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1916


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1918

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΈΤΡΟΣ1925


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1893


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1925


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1926


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1929


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ1879


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ1889


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ1899


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1927


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1923


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1891


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1894


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1897


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1899


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1902


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ1909


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1911


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1917


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1924


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1927


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1937
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1881


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1889


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1932
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝ/ΝΟΣ1940
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1929


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1926


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1938
ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1845


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1858


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1865


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1907


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1917


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1922


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1924


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1929


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1895


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1902


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1904


ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΝΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1875ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥΠΟΛΗ


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1856


ΛΕΓΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1860


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1917


ΛΕΓΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1922


ΛΕΓΑΚΗΣΚΙΜΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1923ΧΩΡΑ

ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1925


ΛΕΓΑΚΗΣΦΟΙΒΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1931


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1887


ΛΕΓΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1889


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1891


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1897ΑΘΗΝΑ

ΛΕΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1920


ΛΕΓΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛ1886


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΑΒΡΙΗΛ1890


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΑΒΡΙΗΛ1891


ΛΕΓΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΓΑΒΡΙΗΛ1894


ΛΕΓΑΚΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΓΑΒΡΙΗΛ1898


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1890


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1891


ΛΕΓΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1901


ΛΕΓΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1903


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1906


ΛΕΓΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1906


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907


ΛΕΓΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907


ΛΕΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1910


ΛΕΓΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1912


ΛΕΓΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1915


ΛΕΓΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1918


ΛΕΓΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1921


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1879


ΛΕΓΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1935
ΣΟΦΙΑ
ΛΕΓΑΚΗΣΣΠΥΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1928


ΛΕΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1931


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1875


ΛΕΓΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1906


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1909


ΛΕΓΑΚΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1915


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918

τουΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1924


ΛΕΓΑΚΗΣΑΓΓΕΛ-ΣΤΑΥΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1928


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Γ1928


ΛΕΓΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Γ.1926


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ1934
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΓΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΜΑΡΚΟΣ1937
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΓΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΡΚΟΣ1939
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1869


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1873


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1924


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1928


ΛΕΓΑΚΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ1929


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1866


ΛΕΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1876


ΛΕΓΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1915


ΛΕΓΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1898ΒΡΥΟΥΛΑ

ΛΕΓΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1910


ΛΥΚΟΥΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1908


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1855


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1865


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1870


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1917


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1920


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΣΠΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1926


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΠΕΡΕΑΣ ΑνδρέαςΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1927


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1928


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΑΡΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1931


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1943
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1870


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1888


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1890


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1899


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1902


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1911


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1939
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1875


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1885


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1899ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1909


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1940
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1862


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1867


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1871


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1874


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1880


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1899


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1911


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1911


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1915


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1921


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΝΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1909


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1922


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1929


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1897


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1908


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1910


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1918


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛΙΑΚΩΒΟΣ1878


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1893


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1849


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1930


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1940
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΙΧΑΗΛ1848


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1852


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1887


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1893


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΙΧΑΗΛ1901


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1904


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1908


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1913


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1918


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1920


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1925


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1927


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1927


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1931


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΤΑΣ1943
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1937
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1924


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1928


ΜΑΓΓΙΩΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του γ.1926


ΜΑΓΓΙΏΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΓΙΏΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1890


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1892


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1899


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1903ΣΙΦΩΝΕΣ

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1905ΣΙΦΩΝΕΣ

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1932
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1934
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1939
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1932
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1938
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1931


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1935
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1929


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1931


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΠΕΤΡΟΣΜΑΡΚΟΣ 1933
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1895


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1902


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1905


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΤΘΑΙΟΣ1907


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1911


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1934
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1940
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1942
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1942
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1926


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1929


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ1940
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΜΑΚΡΑΣΣΤΑΥΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1872ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΚΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΔΡΕΑΣ1875ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΚΡΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1937
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΜΑΚΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΚΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1909ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΠΥΡΟΣ1908


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1937
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1941
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1934
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1911


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1919


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1929


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1930


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1931


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1897


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1899


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1906


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1907


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1911


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1888


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1891


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1901


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1902


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1926


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1928


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1875


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1885


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1892


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1894


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1901


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΦΛΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1907


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΧΑΡΙΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1911


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1919


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1919


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1922


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γ1928


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τουΠ1928


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1938
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1940
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1942
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1933
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1846


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1849


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1852


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1860


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1867


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1899


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1909


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1911


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1917


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1920


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1922


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1924


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1925


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1926


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1929


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1930


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ν. 
1910


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1943
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1932
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1935
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΦΛΩΡΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1878


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1883


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1901


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1906


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1913


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1913


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1915


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1917


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1921


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1902


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1907


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1859


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1876


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1884


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1887


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1888


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1891


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1900


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1904


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1938
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟς1933
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1859


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1868


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1873


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1889


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1908


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1909


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1913


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1916


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1922


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1924


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1925


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1927


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1930


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1935
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1937
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1872


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1876


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ1921


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1924


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΙΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1926


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΠΕΤΡΟΣ1928


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1931


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1934
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1937
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1929


ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΧΑΡΙΛΑΟΣ1937
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1845


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1845


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1849


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1853


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1856


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1865


ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1871


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1935
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1873ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1876ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1881ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1883ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1929


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1935
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1941
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1878ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1881ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1884ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1890ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1892ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1893


ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1896


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1899


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1905


ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1894


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1896


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1908


ΜΑΝΩΛΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1933
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1935
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1933
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΦΩΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1935
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1938
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1940
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1845


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1884


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1886


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1894


ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1899


ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1905


ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1928


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1929


ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1932
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1937
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤ - ΜΙΧΑΗΛ1928


ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1932
ΑΡΕΤΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1942
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1939
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1942
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1872


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1874


ΜΑΝΩΛΑΣΣΑΡΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1876


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1885


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1887


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1892


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1900


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1902


ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1903


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1904


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1907


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1932
ΜΑΡΟΥΣΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1880


ΜΑΝΩΛΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1885


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1887


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1887


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1892


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1899


ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1917


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1918


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1922


ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1941
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΑΚΩΒΟΣ1934
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1939
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1876


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΑΚΩΒΟΣ1883


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΙΑΚΩΒΟΣ1885


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ1896


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1902


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1908


ΜΑΝΩΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1911


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1916


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1916


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1922


ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ Β1928


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΏΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Ν1928


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Ν.1931


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1891ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1896ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ1897ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ1900ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1903ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1906ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1907ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ1909ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1932
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1929


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ1909


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1911


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1921


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ Ν1928


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1904


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1905


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1916


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1939
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΣΙΔΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1932
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1938
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1868


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1872


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1889


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1891


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1894


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ1897


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1903


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΜΙΧΑΗΛ1908


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΜΙΧΑΗΛ1912


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1913


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1916


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1918


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1924


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1922


ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1928


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1928


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1853


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1856


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1867


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1873


ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1883


ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟ
ΔΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1887


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1890


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1906


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1908


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1913


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1913


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1939
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1937
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1937
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1942
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1933
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1935
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1940
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1863


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1863


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1863


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1871


ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1876


ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1876


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1880


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1884


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1892


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1896


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1899


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1902


ΜΑΝΩΛΑΣΑΓΑΠΗΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1907


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1908


ΜΑΝΩΛΑΣΜΗΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1911


ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1912


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1913


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1917


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1922


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1929


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1930


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ1932
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1941
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1921


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1924


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ1932
ΑΝΕΖΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ1937
ΑΝΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ1912


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣ1914


ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΠΥΡΙΔΩΝ1911


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1920


ΜΑΝΩΛΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ1859ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ1892


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ1902


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ1907


ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΑΥΡΟΣ1915


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1917


ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1919


ΜΑΝΩΛΑΣΚΟΣΜΑΣΣΤΑΥΡΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1937
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1941
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1861


ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1864


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1866


ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1917


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1922


ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1925


ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1926


ΜΑΝΩΛΑΣΝΟΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1931


ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ1927


ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1933
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1923


ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1923


ΜΑΡΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1877


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1941
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1898ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1915


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1858


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1866


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1873


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1877


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1857


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1899


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1902


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1909


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1921


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1942
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1921


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1923


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1930


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1912


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1916


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1885


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1894


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1896


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1905


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1906ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1910


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1915


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1867


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1869


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1871


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1873


ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1886 ΣΙΦΩΝΕΣ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1887


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1904


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ1899


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1858


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1861


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1883ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1886ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1908ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1847


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1892ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1893


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1900ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1904ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1910


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1929


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1935
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1932
ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1938
ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1933
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1859


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1867


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1867

ή Παπαϊωάννου
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1871


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1875


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1882


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1899ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1901ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1905ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1908ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1909


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1911


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1911ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1902


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1906


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1911


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1915


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1919


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1851


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1865


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1880ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΦΩΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1882


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1899


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1901


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΑΚΩΒΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1904


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΠΕΤΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1909


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1912


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1917


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ1930


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
1912


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1931


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ1859


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1867


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1870


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1875ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1877ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΛΟΣ1851ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1942
ΑΝΕΖΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1886


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1891


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1926


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1896ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1901ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1903ΒΡΥΟΥΛΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1910


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1910


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1911


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1916


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΠΥΡΟΣ1927


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΜΙΧΑΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1871


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1873


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1875


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1881


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΕΦΑΝΟΣ1883


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1887


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1890


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1891


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1903


ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1904


ΜΟΡΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΜΟΡΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1915


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1917


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1924


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1931


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1934
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1937
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1932
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1867


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1876


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1880


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1886


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1889


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1923


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1871


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1881


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1887


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1893


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1910


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1912


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1920


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1926


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1926


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΈΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Μ.1927


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Ν.1927


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1919


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜΑΡΚΟΣ1927


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1939
ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1928


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1917


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1919


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1892


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ
ΔΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ1897


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1899


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1900


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1906


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1909


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1911


ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1919


ΜΠΟΥΜΠΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1873

ΠΟΥΜΠΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1932
ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1920


ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1929


ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1878


ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1888


ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1848


ΜΥΚΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΟΦΟΚΛΗ1877


ΜΥΚΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΟΦΟΚΛΗ1878


ΜΥΚΩΝΙΟΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΣΟΦΟΚΛΗ1895ΑΘΗΝΑ

ΜΥΛΩΝΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΡΚΟΣ1930
ΣΟΦΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1935
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1885


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1908


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1912


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1923


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1929


ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1931


ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1926


ΝΟΜΙΚΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1933
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΟΜΙΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΝΟΜΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1922


ΝΟΜΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1924


ΝΟΜΙΚΟΣΛΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1891


ΝΟΜΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1893


ΝΟΜΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1896


ΝΟΜΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1898


ΝΟΜΙΚΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1900


ΝΟΜΙΚΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1906


ΝΟΜΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1908


ΝΟΜΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΛΟΥΚΑΣ1911


ΝΟΜΙΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΟΥΚΑΣ1917


ΝΟΜΙΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1934
ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ1930


ΝΟΜΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1934
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΌΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1927


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1935
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1858


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1861


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1912


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1916


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1918


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1920


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1921


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1924


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1926


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1931


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1931


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1941
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1933
ΜΑΡΟΥΔΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1922


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1924


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1926


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1929


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1889


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1898


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1903


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1886


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1892


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1894


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1900


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1903


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1905


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1907


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1909


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΣΗΦΙΩΑΝΝΗΣ1916


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1937
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1928


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1929


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1854


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1868

και Ιωάννης
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1932
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1870


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1928


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1930


ΠΑΝΤΕΛΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1893


ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΠΕΤΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1915


ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1864


ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1875


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1876


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1890


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1892


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1895


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΣΜΑ1891ΒΡΥΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1917


ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1934
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1921


ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1923


ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1930


ΠΑΠΑΚΩ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1924


ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1926


ΠΑΠΑΚΩ
ΣΤΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ1933
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΡΚΟΣ1935
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1923


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1920ΒΡΥΟΥΛΑ

ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ΠΑΣΟΥΛΑΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1939
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΣΟΥΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1851


ΠΑΣΟΥΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1906


ΠΑΣΟΥΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908


ΠΑΣΟΥΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1918


ΠΑΣΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1873


ΠΑΣΟΥΛΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1898


ΠΑΣΠΑΤΗΣΛΑΜΠΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907ΒΡΥΟΥΛΑ

ΠΑΣΠΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1910ΒΡΥΟΥΛΑ

ΠΑΤΑΚΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1918ΑΘΗΝΑ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1891


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1891


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1894


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1907


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1911


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1921


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1931


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1935
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1939
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1889


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1930


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιερέας1905


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1928


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1876


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1883


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1901


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1912


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1900


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1903

ΙΕΡΕΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1906


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΠΕΤΡΟΣ1939
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1895


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1913


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1916


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ1929


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1864


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1870


ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1872


ΠΕΡΗΦΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908ΒΡΥΟΥΛΑ

ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1915


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1896


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΟΘΩΝΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1899


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1902


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1903


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1893


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1899


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1927


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1929


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1858


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1920


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1926


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιερεύς1846


ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιερεύς1861


ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ
 ΔΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιερεύς1865


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΟΘΩΝΑΣ1924


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΟΘΩΝΑΣ1938
ΑΝΈΖΑ
ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ1927


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1892


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1895


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1904


ΠΡΩΤΟΝΟ
ΤΑΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ1911


ΣΑΛΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1878


ΣΑΛΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1880


ΣΑΛΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1892


ΣΑΛΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1883


ΣΑΛΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1897


ΣΑΜΨΟΥΝΤΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝΕΟΦΥΤΟΣ1943
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΕΟΦΥΤΟΣ1930


ΣΑΨΟΥΝΤΙΟΣΝΕΟΦΥΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1905ΣΑΜΨΟΥΣ

ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1933
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ1908


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1913


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1916


ΣΙΔΕΡΗΣΦΩΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1918


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1922


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1924


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1891


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1893


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1935
ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1849


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1852


ΣΙΔΕΡΗΣΠΕΤΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1859


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1871


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1896


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1915


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1924


ΣΙΔΕΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1943
ΣΟΦΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1855


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1858


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1872


ΣΙΔΕΡΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1889


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1908


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1910


ΣΙΔΕΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1912


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1913


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1916


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1917


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1918


ΣΙΔΕΡΗΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1919


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1921


ΣΙΔΕΡΗΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1921


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1921


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1931


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1931


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1875ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1886ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΦΩΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1904


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1913


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1913


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1917


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1917


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1923


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1943
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1871


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1874


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1879


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1885


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1887


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1891


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1894


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1897


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1907


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1911


ΣΙΔΕΡΗΣΦΩΤΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1915


ΣΙΔΕΡΗΣΡΩΜΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1919


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1924


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1939
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1846


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1849


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1853


ΣΙΔΕΡΗΣΦΩΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1853


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1871


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1900


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1903


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1907


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1911


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1915


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1916


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1921


ΣΙΔΕΡΗΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1921


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1922


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1924


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1925


ΣΙΔΕΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1927


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Δ.1854


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1939
ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1916


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1919


ΣΙΔΕΡΗΣΦΩΤΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1920


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1923


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1927


ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ1927


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1929


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΛΕΩΝΙΔΑΣ1888


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ1896


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1933
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1935
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
1846
1849ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΜΙΧΑΗΛ1851


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1858


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1866


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1902


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1905


ΣΙΔΕΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1908


ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΜΙΧΑΗΛ1919


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1920


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1929


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1870


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1872


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1877


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1885


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1905


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1908


ΣΙΔΕΡΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ1915


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1940
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1934
ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1865


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1905


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1907


ΣΙΔΕΡΗΣΠΑΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1907


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1908


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1918


ΣΙΔΕΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1927


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ1931


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ1852


ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1891ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1895ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΟΝΤΙΟΣΠΕΤΡΟΣ1898ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ1914ΒΡΥΟΥΛΑ

ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1934
ΣΟΦΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1940
ΣΟΦΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1890


ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1891


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1897


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1926


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΔΡΕΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1930


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΦΩΤΙΟΣ1939
ΣΟΦΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣ1876


ΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΩΤΙΟΣ1879


ΣΙΔΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΦΩΤΙΟΣ1882


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΩΤΙΟΣ1882


ΣΙΔΕΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΦΩΤΙΟΣ1884


ΣΙΔΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΩΤΙΟΣ1887


ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΦΩΤΙΟΣ1890


ΣΙΔΕΡΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΦΩΤΙΟΣ1894


ΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΩΛΗΣ1821

ΜΠΕΡΕΑΚΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΝΩΛΗΣ1809

ΜΠΕΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΣΙΑΚΩΒΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1933
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΛΑΒΟΣΓΙΑΑΝΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1934
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1909


ΣΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1923


ΣΠΑΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1935
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1916


ΣΠΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1920


ΣΠΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1923


ΣΠΑΝΟΣΛΕΟΝΆΡΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1877


ΣΠΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1882


ΣΠΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1905


ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1891ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΚΑΛΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1923ΓΑΛΛΙΑ

ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1901


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1912


ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1915


ΦΑΚΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1918


ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1921


ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1925


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1909


ΦΑΚΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1917


ΦΑΚΙΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1927


ΦΑΚΙΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1937
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1891


ΦΑΚΙΝΟΣΛΟΓΟΘΕΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1893


ΦΑΚΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1903


ΦΑΚΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907


ΦΑΚΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1861


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1863


ΦΑΚΙΝΟΣΗΛΙΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1872


ΦΑΚΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1875


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1923


ΦΑΚΙΝΟΣΠΑΥΛΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1925


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ1929


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1943
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1934
ΕΛΕΝΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1940
ΕΛΕΝΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1865


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1876


ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1878


ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1881


ΦΑΚΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΦΑΚΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1925


ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1927


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1934
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1855


ΦΑΚΙΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1877


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1913


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1924


ΦΑΚΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΗΛΙΑΣ1910


ΦΑΚΙΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΗΛΙΑΣ1919


ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1939
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΑΚΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1934
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1937
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1886


ΦΑΚΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1890


ΦΑΚΙΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1893


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1897


ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1898


ΦΑΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1903


ΦΑΚΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1905


ΦΑΚΙΝΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1905


ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1907


ΦΑΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1908


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ1909


ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΥ1887


ΦΑΚΙΝΟΣ ή ΚαρυδάκηςΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΣ1845ΒΡΥΟΥΛΑ

ΦΑΚΙΝΟΣ ή ΚαρυδάκηςΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1879ΒΡΥΟΥΛΑ

ΦΑΚΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΤΡΟΣ1934
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ1937
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΑΚΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ1923


ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ1896


ΦΑΚΙΝΟΣ ή ΚαρυδάκηςΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1893ΒΡΥΟΥΛΑ

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1876ΒΡΥΟΥΛΑ

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1879ΒΡΥΟΥΛΑ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1937
ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1940
ΜΑΡΙΑ
ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1883


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1898ΑΘΗΝΑ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1906


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ1924


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1879


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1908


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1910


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1912


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΜΑΡΚΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1915


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1920


ΦΥΡΟΓΕΝΗΣΜΙΧΑΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ1929


ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ1930
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1938
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1941
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1938
ΜΑΡΙΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1866


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1880


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1927


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1906


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1907


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1918


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1867


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1900


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1907


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1915


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1918


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1922


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1927


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1931


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1910

ΜΑΡΚΟΥ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1939
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1935
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1942
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΣΥΜΕΩΝΙΩΑΝΝΗΣ1940
ΦΛΩΡΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1859


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1862


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1871


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1876


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1898


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1904


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1911


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣ1915


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1918


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1919


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1919


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1921


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1922


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1930


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1934
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΦΡΑΓΚΟΎΛΗΣΜΑΡΚΟΣ1939
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1885


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1889


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1894


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ1895


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1897


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΣ1900


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ1902


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΙΧΑΗΛ1927


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΜΙΧΑΗΛ1930


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ1931


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1933
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1939
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1904


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1905


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1911


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1913


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1930


ΧΟΥΖΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1887


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1937
ΣΟΦΙΑ
ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1930


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ1932
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1866


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ1888


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩ/ΝΟΣ1894


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ1898


ΧΩΡΙΑΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚΩ/ΝΟΣ1901


ΧΩΡΙΑΝΌ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ1930


ΨΑΡΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1935
ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1941
ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1849


ΨΑΡΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1861


ΨΑΡΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1902


ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1908


ΨΑΡΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1909


ΨΑΡΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1915


ΨΑΡΡΟΣΜΙΧΑΗΛΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1921


ΨΑΡΡΟΣΜΙΧΑΗΛΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1923


ΨΑΡΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1926


ΨΑΡΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΡΤΕΜΙΟΣ1930


ΨΑΡΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1900
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1900
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ1904
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1905
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1918
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1924
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1926
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1934
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1870


ΨΑΡΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1872


ΨΑΡΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1878


ΨΑΡΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1906


ΨΑΡΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1908


ΨΑΡΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1910


ΨΑΡΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1912


ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1867


ΨΑΡΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1930
ΑΝΕΖΑ
ΨΑΡΡΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ1938
ΑΝΕΖΑ
ΨΑΡΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1943
ΑΝΕΖΑ
ΨΑΡΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1933
ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ1942
ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΡΟΣΑΡΤΕΜΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1897


ΨΑΡΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1910


ΨΑΡΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1912

4.9 ΜΗΤΡΩΑ  ΑΡΡΕΝΩΝ  ΝΑΞΟΥ  1845-1879

Κατά την απογραφή του 1879 κατεγράφησαν  όσοι άρρενες γεννήθηκαν στη Νάξο 1845 - 1879. Εδώ εμφανίζεται ένα μέρος από αυτούς, δηλαδή εμφανίζονται  όλοι εκείνοι που καταγράφτηκαν ως  γεννημένοι στα χωριά Κόρωνος, Μέση  Σκαδό, Κεραμωτή, και Μονή και επιλεκτικά μερικοί από εκείνους που γεννήθηκαν στα χωριά Απείρανθος, Αγερσανί, Γλινάδο, Εγγαρές, Τρίποδες, Καλόξυλος, Κινίδαρος, Κωμιακή, Φιλότι καθώς και στη Χώρα Νάξου. Αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης κάθε ενός. Διατηρώ εδώ την "ορθογραφία" των μητρώων.ΚΟΡΩΝΟΣ
Αξαόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1851
Αξαόπουλος Βασίλειος Παναγιώτης 1859
Αξαόπουλος Πέτρος Παναγιώτης 1861
Αξαόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης 1874
Αξαόπουλος Στυλιανός Ιωάννης 1877
Γλεζόπουλος Ανδρέας Ιωάννης 1851
Γλεζόπουλος Παντελής Ιωάννης 1854
Γλυνός Νικόλαος Γεώργιος 1847
Γλυνός Εμμανουήλ Γεώργιος 1851
Γλυνός Ιωάννης Γεώργιος 1856
Γλυνός Κωνσταντίνος Γεώργιος 1866
Επταήμερος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1850
Επταήμερος Φώτιος Αθανάσιος 1857
Επταήμερος Γιανούλης Κωνσταντίνος 1867
Επταήμερος Χριστόδουλος Κωνσταντίνος 1870
Επταήμερος Νικηφόρος Κωνσταντίνος 1878
Κοντόπουλος Πέτρος Ιωάννης 1853
Κοντόπουλος Εμμανουήλ Ιωάννης 1860
Κοντόπουλος Γεώργιος Ιωάννης 1866
Κοντόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 1870
Κορρές Μιχαήλ Ιωάννης ιερεύς 1852
Κορρές Αντώνιος Ιωάννης ιερεύς 1861
Κορρές Ιωάννης Δημήτριος 1866
Κορρές Εμμανουήλ Ιωάννης ιερεύς 1867
Κουμερτάς Γιανούλης Σταυριανός 1849
Κουμερτάς Γεώργιος Νικόλαος 1858
Κουμερτάς Γεώργιος Ιωάννης 1861
Κουμερτάς Σταυριανός Παναγιώτης 1865
Κουμερτάς Εμμανουήλ Ιωάννης 1867
Κουμερτάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1867
Κουμερτάς Στυλιανός Γιαννούλης 1874
Κουμερτάς Ιωάννης Παναγιώτης 1874
Κουμερτάς Κωνσταντίνος Ιωάννης 1875
Κουφόπουλος Παύλος Γεώργιος 1847
Κουφόπουλος Χρήστος Γεώργιος 1850
Κουφόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης 1850
Κουφόπουλος Κωνσταντίνος Γιανούλης 1851
Κουφόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίν. Κλ. 1853
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Αντώνιος 1853
Κουφόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1855
Κουφόπουλος Ιωάννης Γιανούλης 1855
Κουφόπουλος Νικόλαος Εμμανουήλ 1857
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Γιανούλης 1858
Κουφόπουλος Απόστολος Ιωάννης 1861
Κουφόπουλος Ιωάννης Παναγιώτης 1861
Κουφόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1861
Κουφόπουλος Ιωάννης Γεώργιος 1862
Κουφόπουλος Μιχαήλ Γεώργιος Απόστ. 1862
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Ιωάννης 1863
Κουφόπουλος Απόστολος Γεώργιος Απόστ. 1864
Κουφόπουλος Στυλιανός Γεώργιος 1866
Κουφόπουλος Πέτρος Ιωάννης 1867
Κουφόπουλος Βασίλειος Κωνσταντίνος 1867
Κουφόπουλος Νικηφόρος Κωνσταντίνος Ν. 1867
Κουφόπουλος Πέτρος Κωνσταντίνος 1869
Κουφόπουλος Ιωάννης Αντώνιος 1870
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Γεώργιος Απο. 1871
Κουφόπουλος Γιανούλης Κωνσταντίνος 1874
Κουφόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1875
Κουφόπουλος Στυλιανός Γεώργιος 1876
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Κωνσταντίνος 1876
Κουφόπουλος Εμμανουήλ Γιανούλης 1876
Κουφόπουλος Δημήτριος Ιωάννης 1878
Κουφόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος 1878
Κωνσταντάκης Ιωάννης Παναγιώτης 1845
Κωνσταντάκης Σπυρίδων Παναγιώτης 1858
Κωνσταντάκης Γεώργιος Παναγιώτης 1865
Λεγάκης Γεώργιος Αναγνώστης 1856
Λεγάκης Μάρκος Αναγνώστης 1860
Λεγάκης Γεώργιος Νικόλαος 1866
Λεγάκης Γεώργιος Μάρκος 1869
Λεγάκης Ιωάννης Μάρκος 1873
Λεγάκης Ιωάννης Νικόλαος 1876
Μαγκιόρος Γιανούλης Μιχαήλ 1848
Μαγκιόρος Δημήτριος Ιωάννης 1849
Μαγκιόρος Γεώργιος Μιχαήλ 1852
Μαγκιόρος Μιχαήλ Βασίλειος 1855
Μαγκιόρος Νικόλαος Δημήτριος 1862
Μαγκιόρος Γιανούλης Βασίλειος 1865
Μαγκιόρος Αντώνιος Δημήτριος 1867
Μαγκιόρος Δημήτριος Βασίλειος 1870
Μαγκιόρος Ιωάννης Γεώργιος 1870
Μαγκιόρος Ευσταθιάδης Δημήτριος 1871
Μαγκιόρος Γεώργιος Δημήτριος 1874
Μαγκιόρος Μιχαήλ Γιανούλης 1875
Μαγκιόρος Μιχαήλ Ιάκωβος 1878
Μανδυλαράς Νικόλαος Εμμανουήλ 1846
Μανδυλαράς Ιωάννης Εμμανουήλ 1849
Μανδυλαράς Γεώργιος Εμμανουήλ 1852
Μανδυλαράς Γεώργιος Νικηφόρος 1859
Μανδυλαράς Εμμανουήλ Νικόλαος 1859
Μανδυλαράς Νικηφόρος Εμμανουήλ 1860
Μανδυλαράς Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1867
Μανδυλαράς Δημήτριος Νικόλαος 1868
Μανδυλαράς Γεώργιος Πέτρος 1872
Μανδυλαράς Βασίλειος Νικόλαος 1873
Μανδυλαράς Εμμανουήλ Δημήτριος 1875
Μανδυλαράς Εμμανουήλ Νικηφόρος 1876
Μανδυλαράς Ιωάννης Πέτρος 1876
Μανδυλαράς Νικόλαος Ιωάννης 1878
Μανωλάς Ιωάννης Αναγνώστης 1845
Μανωλάς Ιωάννης Γεώργιος 1845
Μανωλάς Μιχαήλ Αναγνώστης 1849
Μανωλάς Γεώργιος Νικηφόρος 1853
Μανωλάς Ιάκωβος Αναγνώστης 1853
Μανωλάς Εμμανουήλ Νικηφόρος 1856
Μανωλάς Γεώργιος Αναγνώστης 1856
Μανωλάς Εμμανουήλ Στυλιανός 1861
Μανωλάς Σταμάτιος Νικόλαος 1863
Μανωλάς Μιχαήλ Νικόλαος 1863
Μανωλάς Αντώνιος Στυλιανός 1864
Μανωλάς Βασίλειος Στυλιανός 1866
Μανωλάς Γεώργιος Νικηφόρος 1867
Μανωλάς Κωνσταντίνος Μιχαήλ 1868
Μανωλάς Στυλιανός Νικόλαος 1871
Μανωλάς Δημήτριος Νικόλαος 1871
Μανωλάς Παναγιώτης Αναγνώστης 1871
Μανωλάς Νικόλαος Δημήτριος 1872
Μανωλάς Νικόλαος Μιχαήλ 1872
Μανωλάς Ιωάννης Νικηφόρος 1873
Μανωλάς Ιωάννης Δημήτριος 1874
Μανωλάς Ματθαίος Νικόλαος 1876
Μανωλάς Δημήτριος Ιάκωβος 1876
Μανωλάς Σαράντος Δημήτριος 1876
Μανωλάς Μάρκος Νικηφόρος 1876
Μαρούλης Εμμανουήλ Αντώνιος 1877
Μαστρογιανόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 1857
Μαστρογιανόπουλος Γεώργιος Δημήτριος 1858
Μαστρογιανόπουλος Νικόλαος Δημήτριος 1866
Μαστρογιανόπουλος Γεώργιος Στέφανος 1867
Μαστρογιανόπουλος Νικόλαος Στέφανος 1869
Μαστρογιανόπουλος Ιωάννης Στέφανος 1871
Μαστρογιανόπουλος Εμμανουήλ Στέφανος 1873
Μαστρογιανόπουλος Ιωάννης Δημήτριος 1873
Μαστρογιανόπουλος Νικηφόρος Δημήτριος 1877
Μελισσουργός Κωνσταντίνος Ιωάννης 1851
Μελισσουργός Απόστολος Αναγνώστης 1858
Μελισσουργός Πέτρος Δημήτριος 1859
Μελισσουργός Σπυρίδων Νικόλαος 1859
Μελισσουργός Κωνσταντίνος Αναγνώστης 1861
Μελισσουργός Αθανάσιος Ιωάννης 1865
Μελισσουργός Γεώργιος Δημήτριος 1867
Μελισσουργός Βασίλειος Νικόλαος 1867
Μελισσουργός Γεώργιος Νικόλαος 1870
Μελισσουργός Ιωάννης Δημήτριος 1871
Μελισσουργός Μιχαήλ Στέφανος 1871
Μελισσουργός Σαράντος Στέφανος 1873
Μελισσουργός Εμμανουήλ Δημήτριος 1875
Μελισσουργός Κωνσταντίνος Στέφανος 1875
Μουτσόπουλος Νικόλαος Εμμανουήλ 1867
Μουτσόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 1871
Μουτσόπουλος Παναγιώτης Εμμανουήλ 1876
Μπουμπούς Γεώργιος Νικόλαος 1848
Μπουμπούς Νικόλαος Γεώργιος 1878
Μυκώνιος Δημήτριος Σοφοκλής 1877
Μυκώνιος Νικόλαος Σοφοκλής 1878
Παντελιάς Δημήτριος Νικηφόρος 1854
Παντελιάς Ιωάννης Αντώνιος 1858
Παντελιάς Στυλιανός Αντώνιος 1861
Παντελιάς Κωνσταντίνος Νικηφόρος 1868
Παντελιάς Ιωάννης Νικόλαος 1870
Παπαϊωάννου Γεώργιος Δημήτριος 1864
Παπαϊωάννου Πέτρος Δημήτριος 1875
Παππαϊωάννου Κωνσταντίνος Δημήτριος 1867
Παππακωνσταντής Κωνσταντίνος Δημήτριος 1876
Πάσουλας Εμμανουήλ Γεώργιος 1851
Παυλόπουλος Γεώργιος Στυλιανός 1864
Παυλόπουλος Πέτρος Στυλιανός 1870
Παυλόπουλος Νικόλαος Στυλιανός 1872
Παυλόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης 1876
Πούμπλης Εμμανουήλ Νικόλαος 1873
Πρωτονοτάριος Αριστείδης Νικόλαος ιερεύς 1846
Πρωτονοτάριος Αντώνιος Νικόλ. ιερεύς 1858
Πρωτονοτάριος Γεώργιος Νικόλαος ιερεύς 1861
Πρωτονοτάριος Χριστόδουλος Νικόλ. ιερεύς 1865
Σάλτης Νικόλαος Γεώργιος 1878
Σιδερής Εμμανουήλ Μιχαήλ 1846
Σιδερής Δημήτριος Ιωάννης 1846
Σιδερής Νικόλαος Ιωάννης 1849
Σιδερής Απόστολος Βασίλειος 1849
Σιδερής Ανδρέας Μιχαήλ 1849
Σιδερής Λεωνίδας Μιχαήλ 1851
Σιδερής Στυλιανός Βασίλειος 1852
Σιδερής Νικόλαος Πέτρος 1852
Σιδερής Φώτιος Ιωάννης 1853
Σιδερής Στυλιανός Ιωάννης 1853
Σιδερής Στυλιανός Ιωάννης 1854
Σιδερής Ιωάννης Γεώργιος 1855
Σιδερής Γεώργιος Μιχαήλ 1858
Σιδερής Εμμανουήλ Γεώργιος 1858
Σιδερής Πέτρος Βασίλειος 1859
Σιδερής Κωνσταντίνος Νικόλαος 1865
Σιδερής Βασίλειος Μιχαήλ 1866
Σιδερής Δημήτριος Νικηφόρος 1870
Σιδερής Μιχαήλ Εμμανουήλ 1871
Σιδερής Νικόλαος Ιωάννης 1871
Σιδερής Νικόλαος Βασίλειος 1871
Σιδερής Κωνσταντίνος Νικηφόρος 1872
Σιδερής Νικηφόρος Γεώργιος 1872
Σιδερής Ιωάννης Εμμανουήλ 1874
Σιδερής Ιωάννης Φώτιος 1876
Σιδερής Ιωάννης Νικηφόρος 1877
Φακίνος Ιωάννης Εμμανουήλ 1855
Φακίνος Μιχαήλ Γιανούλης 1861
Φακίνος Ιωάννης Γιανούλης 1863
Φακίνος Γεώργιος Δημήτριος 1865
Φακίνος Δημήτριος Εμμανουήλ 1868
Φακίνος Ηλίας Γιανούλης 1872
Φακίνος Ανδρέας Γιανούλης 1875
Φακίνος Ιωάννης Δημήτριος 1876
Φακίνος Αλέξανδρος Εμμανουήλ 1877
Φακίνος Εμμανουήλ Δημήτριος 1878
Χουζούρης Μάρκος Ιωάννης 1859
Χουζούρης Νικόλαος Ιωάννης 1862
Χουζούρης Ιωάννης Αντώνιος 1866
Χουζούρης Μάρκος Δημήτριος 1867
Χουζούρης Δημήτριος Ιωάννης 1871
Χουζούρης Γεώργιος Ιωάννης 1876
Χωριανόπουλος Γεώργιος Ιωάννης 1866
Ψαρός Δημήτριος Απόστολος 1849
Ψαρός Σπυρίδων Απόστολος 1861
Ψαρρός Γεώργιος Εμμανουήλ 1867
Ψαρρός Γεώργιος Δημήτριος 1870
Ψαρρός Απόστολος Δημήτριος 1872
Ψαρρός Ελευθέριος Δημήτριος 1878
ΣΚΑΔΟ - ΜΕΣΗ
Αναγνωσταράς Εμμανουήλ Ιωάννης 1863
Αναγνωσταράς Γεώργιος Ιωάννης 1876
Βιτζιλαίος Κωνσταντίνος Βασίλειος 1872
Βιτζιλαίος Ιωάννης Βασίλειος 1874
Βιτζιλαίος Γεώργιος Βασίλειος 1877
Βιτζιλαίος Νικόλαος Στυλιανός 1878
Καπίρης Ιωάννης Γεώργιος 1848
Κασιώτης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1849
Κασιώτης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1870
Κορές Εμμανουήλ Ιωάννης 1856
Κορές Γεώργιος Εμμανουήλ 1867
Κορρές Δημήτριος Κωνσταντίνος 1845
Κορρές Μιχαήλ Νικόλαος 1847
Κορρές Γεώργιος Κωνσταντίνος 1849
Κορρές Γεώργιος Κωνσταντίνος 1849
Κορρές Εμμανουήλ Νικόλαος 1850
Κορρές Μιχαήλ Ιωάννης Γ. 1851
Κορρές Ιωάννης Απόστολος 1852
Κορρές Νικόλαος Κωνσταντίνος 1855
Κορρές Γεώργιος Νικόλαος 1857
Κορρές Ιωάννης Νικόλαος 1860
Κορρές Νικηφόρος Ιωάννης 1860
Κορρές Γεώργιος Ιωάννης 1862
Κορρές Νικόλαος Κωνσταντίνος 1863
Κορρές Απόστολος Κωνσταντίνος 1869
Κορρές Μιχαήλ Εμμανουήλ 1870
Κορρές Εμμανουήλ Μιχαήλ 1871
Κορρές Νικόλαος Ιωάννης 1871
Κορρές Νικόλαος Εμμανουήλ 1874
Κορρές Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1874
Κορρές Ευάγγελος Κωνσταντίνος 1875
Κορρές Δημήτριος Ιωάννης 1876
Κορρές Νικόλαος Μιχαήλ 1877
Κορρές Μιχαήλ Νικόλαος 1878
Κουμερτάς Κωνσταντίνος Σταυριανός 1847
Κουμερτάς Ανδρέας Κωνσταντίνος 1878
Κωνσταντής Ιωάννης Νικηφόρος 1876
Λεγάκης Εμμανουήλ Αντώνιος 1846
Λεγάκης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1853
Λεγάκης Νικόλαος Γεώργιος 1855
Λεγάκης Γεώργιος Νικηφόρος 1875
Λεγάκης Νικόλαος Εμμανουήλ 1877
Λυκουρόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος 1857
Λυκουρόπουλος Βασίλειος Δημήτριος 1860
Λυκουρόπουλος Νικόλαος Δημήτριος 1862
Λυκουρόπουλος Ιωάννης Δημήτριος 1867
Λυκουρόπουλος Βασίλειος Πέτρος 1869
Λυκουρόπουλος Μιχαήλ Δημήτριος 1870
Μακριδόπουλος Ιωάννης Γεώργιος 1861
Μακριδόπουλος Εμμανουήλ Γεώργιος 1866
Μανδυλαράς Στυλιανός Μιχαήλ 1856
Μανδυλαράς Γεώργιος Μιχαήλ 1860
Μανδυλαράς Ιωάννης Μιχαήλ 1865
Μανωλάς Στυλιανός Ιωάννης 1852
Μανωλάς Εμμανουήλ Ιωάννης 1855
Μανωλάς Γιαννούλης Ιωάννης 1860
Μανωλάς Κωνσταντίνος Ιωάννης 1863
Μανωλάς Γεώργιος Ιωάννης 1866
Ματζακόπουλος Θωμάς Ιωάννης 1867
Μαύρος Ιωάννης Αναγνώστης 1851
Μαύρος Γεώργιος Ιωάννης 1854
Μαύρος Μιχαήλ Αναγνώστης 1862
Μαύρος Πέτρος Ιωάννης 1865
Μαύρος Γεώργιος Μιχαήλ 1868
Μαύρος Ιωάννης Μιχαήλ 1877
Μελισσουργός Βασίλειος Κωνσταντίνος 1874
Μουστάκας Νικηφόρος Αυγουστής 1860
Μουστάκας Ιωάννης Αυγουστής 1862
Μουστάκας Αθανάσιος Αυγουστής 1865
Μουστάκας Εμμανουήλ Αυγουστής 1874
Παπαϊωάννου Μιχαήλ Ιωάννης 1849
Παππαϊωάννου Γεώργιος Ιωάννης 1846
Παππαϊωάννου Εμμανουήλ Ιωάννης 1855
Παππαϊωάννου Δημήτριος Ιωάννης 1867
Παρτσινέβελος Μιχαήλ Γεώργιος 1845
Παρτσινέβελος Νικόλαος Γεώργιος 1848
Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος Αναγνώστης 1849
Παρτσινέβελος Δημήτριος Γεώργιος 1850
Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1854
Παρτσινέβελος Ιωάννης Γεώργιος 1857
Παρτσινέβελος Νικόλαος Αναγνώστης 1869
Παρτσινέβελος Γεώργιος Πέτρος 1871
Παρτσινέβελος Απόστολος Αναγνώστης 1872
Παρτσινέβελος Γεώργιος Δημήτριος 1875
Παρτσινέβελος Αντώνιος Κωνσταντίνος 1876
Παρτσινέβελος Ιωάννης Δημήτριος 1877
Παρτσινέβελος Νικηφόρος Πέτρος 1877
Παρτσινέβελος Γεώργιος Αναγνώστης 1877
Πάσουλας Μιχαήλ Νικηφόρος 1847
Πάσουλας Νικηφόρος Εμμανουήλ 1865
Πάσουλας Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1868
Πάσουλας Παρασκευάς Εμμανουήλ 1873
Πάσουλας Βασίλειος Μιχαήλ 1876
Πιταράς Ιωάννης Νικηφόρος 1851
Πιταράς Πέτρος Στυλιανός 1851
Πιταράς Στυλιανός Ιωάννης 1857
Πιταράς Ιωάννης Στυλιανός 1860
Πιταράς Ηλίας Ιωάννης 1862
Πιταράς Βασίλειος Στυλιανός 1866
Πιταράς Κωνσταντίνος Γεώργιος 1867
Πιταράς Κωνσταντίνος Ιωάννης 1868
Πιταράς Κωνσταντίνος Στυλιανός 1868
Πιταράς Ιωάννης Κωνσταντίνος 1868
Πιταράς Ιωάννης Εμμανουήλ 1868
Πιταράς Νικηφόρος Ιωάννης 1874
Πιταράς Βασίλειος Κωνσταντίνος 1874
Πιταράς Νικηφόρος Γεώργιος 1875
Πιταράς Ιάκωβος Ιωάννης 1876
Πρωτονοτάριος Ιωάννης Ιάκωβος 1851
Πρωτονοτάριος Πέτρος Ιάκωβος 1856
Πρωτονοτάριος Βασίλειος Γεώργιος 1862
Πρωτονοτάριος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1865
Πρωτονοτάριος Ιωάννης Νικόλαος 1868
Σαντοριναίος Κωνσταντίνος Βασίλειος 1860
Σαντοριναίος Ιωάννης Βασίλειος 1863
Σαντοριναίος Απόστολος Νικόλαος 1865
Σαντοριναίος Δημήτριος Βασίλειος 1868
Σαντοριναίος Γεώργιος Νικόλαος 1869
Σαντοριναίος Εμμανουήλ Γεώργιος 1877
Σαντοριναίος Χριστόδουλος Νικόλαος 1877
Σαχάς Εμμανουήλ Απόστολος 1862
Σαχάς Γεώργιος Μιχαήλ 1864
Σαχάς Νικόλαος Μιχαήλ 1866
Σαχάς Ιωάννης Απόστολος 1873
Σαχάς Κωνσταντίνος Απόστολος 1875
Σαχάς Ιωάννης Μιχαήλ 1876
Σαχάς Νικηφόρος Εμμανουήλ 1878
Σαχάς Απόστολος Απόστολος 1878
Σιδερής Γεώργιος Εμμανουήλ 1868
Σιδερής Νικόλαος Ιωάννης 1872
Σιδερής Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1875
Φακίνος Ιωάννης Αναγνώστης 1851
Φακίνος Ιωάννης Νικηφόρος 1852
Φακίνος Δημήτριος Δημήτριος 1853
Φακίνος Λογοθέτης Νικηφόρος 1866
Φακίνος Δημήτριος Νικηφόρος 1872
Φακίνος Γεώργιος Νικηφόρος 1875
Φακίνος Νικόλαος Ιωάννης 1877
Φακουρέλης Αντώνιος Νικηφόρος 1866
Φακουρέλης Στυλιανός Γεώργιος 1871
Φακουρέλης Ιωάννης Νικηφόρος 1872
Φάρκονας Κωνσταντίνος Μάρκος 1847
Φάρκονας Ιωάννης Μάρκος 1866
Φάρκονας Ιωάννης Κωνσταντίνος 1876
Φάρκονας Νικόλαος Μάρκος 1876
Χουζούρης Γεώργιος Μιχαήλ 1848
Χουζούρης Βασίλειος Μιχαήλ 1851
Χουζούρης Ιωάννης Γεώργιος 1878
ΚΕΡΑΜΩΤΗ
Καπίρης Αντώνιος Ιωάννης 1847
Καπίρης Δημήτριος Μιχαήλ 1849
Καπίρης Νικόλαος Εμμανουήλ 1857
Καπίρης Μιχαήλ Νικόλαος 1868
Καπίρης Ιωάννης Νικόλαος 1871
Καπίρης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1874
Καπίρης Εμμανουήλ Νικόλαος 1876
Καπίρης Στέφανος Δημήτριος 1878
Καπίρης Δημήτριος Μιχαήλ 1878
Κοντοπίδης Μιχαήλ Ματθαίος 1852
Κοντοπίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1854
Κοντοπίδης Ιωάννης Ματθαίος 1856
Κοντοπίδης Ιωάννης Γεώργιος 1860
Κοντοπίδης Γρηγόριος Ματθαίος 1863
Λεγάκης Βασίλειος Νικόλαος 1846
Λεγάκης Νικόλαος Ιωάννης 1849
Λεγάκης Εμμανουήλ Γεώργιος 1851
Λεγάκης Δημήτριος Ιωάννης 1852
Λεγάκης Νικόλαος Γεώργιος 1853
Λεγάκης Βασίλειος Γεώργιος 1856
Λεγάκης Μιχαήλ Βασίλειος 1857
Λεγάκης Μιχαήλ Νικόλαος 1859
Λεγάκης Βασίλειος Ιωάννης 1860
Λεγάκης Γεώργιος Βασίλειος 1862
Λεγάκης Γεώργιος Νικόλαος 1868
Λεγάκης Σπυρίδων Νικόλαος 1870
Λεγάκης Σπυρίδων Ανδρέας 1870
Λεγάκης Μιχαήλ Ιωάννης 1871
Λεγάκης Μάρκος Ιωάννης 1873
Λεγάκης Σπυρίδων Ιωάννης 1873
Λεγάκης Γεώργιος Δημήτριος 1874
Λεγάκης Νικόλαος Δημήτριος 1874
Λεγάκης Γεώργιος Ιωάννης 1875
Λεγάκης Σπυρίδων Νικόλαος 1877
Μαμουλιάρης Αντώνιος Βασίλειος 1868
Μελισσουργός Γεώργιος Νικόλαος 1861
Μελισσουργός Κυριάκος Νικόλαος 1868
Μελισσουργός Δημήτριος Νικόλαος 1874
Μπαρδής Δημήτριος Ιωάννης 1870
Μπαρδής Μιχαήλ Ιωάννης 1874
Μπαρδής Νικόλαος Ιωάννης 1876
Νικηφόρος Σταμάτιος Ιωάννης 1854
Παρτσινέβελος Γεώργιος Μιχαήλ 1877
Σιδερής Ιωάννης Κωνσταντίνος 1868
Σπανός Στέφανος Βασίλειος 1847
Σπανός Γεώργιος Βασίλειος 1867
Σπανός Δημήτριος Βασίλειος 1871
Σπανός Βασίλειος Ιωάννης 1874
Σπανός Βασίλειος Στέφανος 1875
Σπανός Νικόλαος Ιωάννης 1877
Φακίνος Νικόλαος Δημήτριος 1864
Φακίνος Παναγιώτης Δημήτριος 1872
Φακίνος Εμμανουήλ Δημήτριος 1876
Φυρογένης Ιωάννης Νικόλαος 1853
Φυρογένης Ιωάννης Σαράντος 1865
Φυρογένης Γεώργιος Σαράντος 1868
Φυρογένης Ιωάννης Δημήτριος 1871
Φυρογένης Κωνσταντίνος Σαράντος 1872
Φυρογένης Γεώργιος Νικόλαος 1872
Φυρογένης Μάρκος Νικόλαος 1877
Φυρογένης Δημήτριος Σαράντος 1878
Χερουβήμ Κωνσταντίνος Δημήτριος 1868
Χερουβήμ Μιχαήλ Δημήτριος 1877
Ψαρρός Ιωάννης Εμμανουήλ 1865
ΜΟΝΗ
Γεροντάκης Νικόλαος Ιωάννης 1852
Γεροντάκης Ιωάννης Νικόλαος 1870
Γεροντάκης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1874
Γεροντάκης Δημήτριος Νικόλαος 1877
Γρηγορίου Νικόλαος Σταμάτιος 1849
Γρηγορίου Λούκας Νικόλαος 1874
Γρηγορίου Μιχαήλ Νικόλαος 1876
Δεουντές Μανουήλ Ιωάννης 1849
Δεουντές Ιωάννης Μανουήλ 1875
Ήμελος Ιωάννης Στέφανος 1875
Καπήρης Αθανάσιος Ματθαίος 1866
Καπήρης Κωνσταντίνος Ματθαίος 1867
Καπήρης Ματθαίος Ιωάννης 1867
Καπήρης Νικόλαος Ιωάννης 1873
Καπήρης Δημήτριος Ιωάννης 1875
Καπίρης Νικόλαος Σταμάτιος 1853
Καπίρης Αναστάσιος Ματθαίος 1855
Καπίρης Δημήτριος Ματθαίος 1857
Καπίρης Ανδρέας Σταμάτιος 1860
Καπίρης Ιάκωβος Σταμάτιος 1862
Καπίρης Αρτέμιος Ιωάννης 1869
Καπίρης Αντώνιος Ιωάννης 1871
Καπίρης Σταμάτιος Μιχαήλ 1878
Καρποντίνης Δημήτριος Μανουήλ 1871
Κοντοπίδης Γεώργιος Ιωάννης 1849
Κοντοπίδης Αντώνιος Ματθαίος 1853
Κοντοπίδης Μανουήλ Γεώργιος 1853
Κοντοπίδης Πολυχρόνης Αντώνιος 1854
Κοντοπίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1855
Κοντοπίδης Πολυχρόνης Ιωάννης 1857
Κοντοπίδης Δημήτριος Αντώνιος 1859
Κοντοπίδης Νικόλαος Ματθαίος 1859
Κοντοπίδης Μανουήλ Δημήτριος 1860
Κοντοπίδης Νικόλαος Αντώνιος 1863
Κοντοπίδης Αντώνιος Δημήτριος 1863
Κοντοπίδης Γεώργιος Ματθαίος 1863
Κοντοπίδης Αναστάσιος Γεώργιος 1866
Κοντοπίδης Γεώργιος Βασίλειος 1867
Κοντοπίδης Ιωάννης Γεώργιος 1868
Κοντοπίδης Ιωάννης Μανουήλ 1869
Κοντοπίδης Ιωάννης Βασίλειος 1869
Κοντοπίδης Πέτρος Γεώργιος 1870
Κοντοπίδης Νικόλαος Γεώργιος 1872
Κοντοπίδης Μανώλης Βασίλειος 1873
Κοντοπίδης Γεώργιος Νικόλαος 1873
Κοντοπίδης Γεώργιος Αντώνιος 1874
Κοντοπίδης Δημήτριος Βασίλειος 1875
Κοντοπίδης Ιωάννης Νικόλαος 1875
Κοντοπίδης Παρασκευάς Δημήτριος 1877
Κοντοπίδης Πολυχρόνης Νικόλαος 1877
Κοντοπίδης Δημήτριος Γεώργιος 1878
Κουκουλάρης Ευστράτιος Γεώργιος 1854
Κουκουλάρης Γεώργιος Αντώνιος 1864
Κούρτης Ιωάννης Αντώνιος 1849
Κούρτης Δημήτριος Αντώνιος 1857
Κούρτης Αντώνιος Ιωάννης 1875
Κούρτης Νικόλαος Ιωάννης 1877
Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ευστράτιος 1845
Κωνσταντινίδης Παρασκευάς Κωνσταντίνος 1866
Κωνσταντινίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1872
Κωνσταντινίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1875
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1875
Λεγάκης Ιωάννης Γεώργιος 1871
Λεγάκης Δημήτριος Πέτρος 1872
Λεγάκης Δημήτριος Γεώργιος 1873
Λεγάκης Ιωάννης Πέτρος 1875
Λεγάκης Μανώλης Γεώργιος 1876
Λεγάκης Νικόλαος Πέτρος 1876
Λιαρμακόπουλος Πέτρος Ματθαίος 1846
Λιαρμακόπουλος Γεώργιος Ματθαίος 1850
Λιαρμακόπουλος Ιωάννης Σταμάτιος 1859
Λιαρμακόπουλος Βασίλειος Ματθαίος 1862
Λιαρμακόπουλος Ματθαίος Βασίλειος 1866
Λιαρμακόπουλος Μανουήλ Βασίλειος 1875
Μαγκανάρης Ιωάννης Γεώργιος 1852
Μαγκανάρης Νικόλαος Γεώργιος 1854
Μαγκανάρης Ιωάννης Μιχαήλ 1856
Μαγκανάρης Σταμάτιος Μιχαήλ 1860
Μαγκανάρης Νικόλαος Γεώργιος 1861
Μαγκανάρης Ματθαίος Μανουήλ 1864
Μαγκανάρης Ματθαίος Νικόλαος 1865
Μαγκανάρης Μάρκος Μιχαήλ 1867
Μαστρογιανόπουλος Γεώργιος Βασίλειος 1857
Μαστρογιανόπουλος Σταμάτιος Βασίλειος 1867
Μαστρογιανόπουλος Κωνσταντίνος Βασίλειος 1869
Μαστρογιανόπουλος Ιωάννης Βασίλειος 1871
Μπλουτζούνης Γεώργιος Ιωάννης 1852
Μπλουτζούνης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1878
Μπρούλης Λεωνίδας Αντώνιος 1846
Μπρούλης Στυλιανός Ματθαίος 1862
Μπρούλης Αντώνιος Ματθαίος 1866
Μπρούλης Νικόλαος Ματθαίος 1868
Μπρούλης Μανώλης Ματθαίος 1870
Μπρούλης Αντώνιος Γεώργιος 1871
Μπρούλης Ιωάννης Γεώργιος 1875
Μπρούλης Βασίλειος Γεώργιος 1878
Παραράς Γεώργιος Μανουήλ 1866
Πέπονας Γεώργιος Βασίλειος 1849
Πέπονας Δημήτριος Βασίλειος 1862
Πέπονας Στυλιανός Βασίλειος 1867
Περιστεράκης Αθανάσιος Αρτέμιος 1847
Περιστεράκης Γεώργιος Αρτέμιος 1859
Περιστεράκης Ιωάννης Αθανάσιος 1872
Περιστεράκης Αρτέμιος Αθανάσιος 1874
Πυργιώτης Εμμανουήλ Γεώργιος 1869
Πυργιώτης Ιωάννης Γεώργιος 1872
Πυργιώτης Βασίλειος Γεώργιος 1878
Σπανός Δημήτριος Σπυρίδων 1848
Σπανός Στυλιανός Αντώνιος 1851
Σπανός Στυλιανός Σπυρίδων 1853
Σπανός Σταμάτιος Σπυρίδων 1855
Σπανός Πέτρος Γεώργιος 1857
Σπανός Νικόλαος Γεώργιος 1859
Σπανός Μιχαήλ Γεώργιος 1860
Σπανός Νικόλαος Μανουήλ 1860
Σπανός Δημήτριος Μανουήλ Δ. 1861
Σπανός Δημήτριος Γεώργιος 1863
Σπανός Αντώνιος Γεώργιος 1863
Σπανός Στυλιανός Γεώργιος 1864
Σπανός Αρτέμιος Γεώργιος 1867
Σπανός Ιωάννης Γεώργιος 1870
Σπανός Στυλιανός Γεώργιος 1876
Σπανός Στυλιανός Νικόλαος 1877
Τζακωνιάτης Ιωάννης Μιχαήλ 1867
Χαμηλοθώρης Λάμπρος Νικόλαος 1853
Χαμηλοθώρης Νικόλαος Λάμπρος 1854
Χαμηλοθώρης Στυλιανός Λάμπρος 1864
Χαμηλοθώρης Σταμάτιος Μιχαήλ 1867
Χαμηλοθώρης Δημήτριος Μιχαήλ 1869
Χαμηλοθώρης Γεώργιος Νικόλαος 1869
Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος Λάμπρος 1869
Χαμηλοθώρης Ιωάννης Νικόλαος 1871
Χαμηλοθώρης Δημήτριος Ιωάννης 1875
Χαμηλοθώρης Σταμάτιος Λάμπρος 1877
Χαμηλοθώρης Σταμάτιος Ιωάννης 1878
Χαμηλοθώρης Μιχαήλ Λάμπρος 1878
Χαμιλοθώρης Λάμπρος Σταμάτιος 1848
Χαμιλοθώρης Ιωάννης Δημήτριος 1852
Χαμιλοθώρης Νικόλαος Σταμάτιος 1855
Χαμιλοθώρης Ιωάννης Λάμπρος 1856
Χαρβαλιάς Ιωάννης Γεώργιος 1865
Χαρβαλιάς Νικόλαος Γεώργιος 1869
Χαρβαλιάς Κωνσταντίνος Γεώργιος 1871
Χαρβαλιάς Ιωάννης Γεώργιος 1873
Χαρβαλιάς Νικόλαος Αντώνιος 1874
Χαρβαλιάς Δημήτριος Γεώργιος 1878
Χερουβείμ Ιωάννης Νικόλαος 1865
Χερουβείμ Γεώργιος Ιωάννης 1869
Χερουβείμ Δημήτριος Αντώνιος 1873
Χερουβείμ Νικόλαος Ιωάννης 1874
Χερουβείμ Ιωάννης Γεώργιος 1875
Χερουβείμ Στυλιανός Ιωάννης 1875
Χερουβείμ Μάρκος Νικόλαος 1877
Χερουβήμ Κωνσταντίνος Νικόλαος 1868
Χερουβίμ Ιωάννης Γεώργιος 1848
Χερουβίμ Γεώργιος Δημήτριος 1848
Χερουβίμ Αρτέμιος Κωνσταντίνος 1850
Χερουβίμ Αντώνιος Δημήτριος 1852
Χερουβίμ Νικόλαος Κωνσταντίνος 1853
Χερουβίμ Γεώργιος Νικόλαος 1853
Χερουβίμ Μιχαήλ Κωνσταντίνος 1855
Χερουβίμ Μανουήλ Νικόλαος 1861
Χερουβίμ Κωνσταντίνος Γεώργιος 1872
Χερουβίμ Σταμάτιος Αντώνιος 1878


                                         ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ (Επιλογή)

Αγαπητού Αγαπητός Γεώργιος 1853
Αγαπητού Ιωάννης Γεώργιος 1863
Αγαπητού Σπυρίδων Γεώργιος 1861
Αγαπητού Αγαπητός Ιωάννης 1867
Αγαπητού Γεώργιος Ιωάννης 1876
Αγαπητού Αγαπητός Νικόλαος 1871
Αγαπητού Αγαπητός Παναγιώτης 1854
Γλυνού Μανώλης Ιωάννης Μ. 1878
Γλυνού Δημήτριος Μανώλης Δ. 1847
Γλυνού Ιωάννης Μανώλης Δ. 1864
Γλυνού Βασίλειος Μανώλης Ν. 1862
Γλυνού Δημήτριος Μανώλης Ν. 1851
Γλυνού Γεώργιος Πέτρος 1873
Γλυνού Ιωάννης Πέτρος 1862
Γλυνού Νικόλαος Πέτρος 1851
Νικολάκη Νικόλαος Δημήτριος 1857
Νικολάκη Βασίλειος Μιχαήλ 1863
Νικολάκη Νικόλαος Μιχαήλ 1859
Νικολού Δημήτριος Φραντζέσκος 1845
Πρωτονουταρίου Γεώργιος Δημήτριος 1873
Πρωτονουταρίου Ιωάννης Δημήτριος 1855
Πρωτονουταρίου Ματθαίος Δημήτριος 1866
Πρωτονουταρίου Νικόλαος Δημήτριος 1849
Πρωτονουταρίου Μανώλης Δημήτριος Μ. 1878
Πρωτονουταρίου Δημήτριος Ιωάννης 1869
Πρωτονουταρίου Μανώλης Ιωάννης 1859
Πρωτονουταρίου Ματθαίος Ιωάννης 1855
Πρωτονουταρίου Βασίλειος Μανώλης 1847
Πρωτονουταρίου Ματθαίος Μανώλης 1848
Πρωτονουταρίου Ματθαίος Μανώλης Δ. 1850
Πρωτονουταρίου Νικόλαος Μανώλης Δ. 1859
Πρωτονουταρίου Ιωάννης Μανώλης Ν. 1860
Πρωτονουταρίου Νικόλαος Μανώλης Ν. 1853
Πρωτονουταρίου Βασίλειος Μανώλης Σ.  1849
Πρωτονουταρίου Μιχάλης Ματθαίος 1864
Πρωτονουταρίου Μιχάλης Νικόλαος 1871
Πρωτονουταρίου Φλώριος Νικόλαος 1874
Πρωτονουταρίου Ματθαίος Πέτρος 1861
Πρωτονουταρίου Μανώλης Σιδερής 1873
Φραγκίσκος ιερεύς Εμμανουήλ Γεώργιος 1848
Φραγκίσκου Ιωάννης Γεώργιος 1870
Φραγκίσκου Μιχάλης Γεώργιος 1868
Φραγκίσκου Νικόλαος Γεώργιος 1852
Φραγκίσκου Γεώργιος Εμμανουήλ ιερ. 1876
Φραγκίσκου Δημήτριος Νικόλαος 1847                                       ΓΛΙΝΑΔΟ (Επιλογή)

Φακίνος Στυλιανός Απόστολος 1852
Φακίνος Ιωάννης Απόστολος 1855
Φακίνος Αντώνιος Απόστολος 1862
Φακίνος Νικόλαος Φλώριος 1855
Φακίνος Δημήτριος Φλώριος 1866
Φακίνος ή Βοθριάτης Δημήτριος Φλώριος 1867
Φακίνος Ιωάννης Φλώριος 1869
Φακίνος Μιχαήλ Φλώριος 1869
Φακίνος Αναστάσιος Φλώριος 1875                                      ΕΓΓΑΡΕΣ (Επιλογή)


Μουτσόπουλος Γεώργιος Δημήτριος 1855
Μουτσόπουλος Ευστάθιος Π. 1852
Μουτσόπουλος Ιωάννης  Π. 1867
Μούτσος Ευστάθιος Δημήτριος 1853
Μούτσος Αντώνιος Νικόλαος 1855
Μούτσος Αντώνιος Νικόλαος 1856
Μούτσος Ευστάθιος Παγώνης 1853
Μούτσος Νικόλαος Τσανής 1856


                                   ΑΓΕΡΣΑΝΙ (Επιλογή

Μούτσος Ανδρέας Ιωάννης 1855
Μούτσος Αντώνιος Στυλιανός 1857
Μούτσος Μανώλης Στυλιανός 1854
Μούτσος Μάρκος Στυλιανός 1852


                                   ΤΡΙΠΟΔΕΣ (Επιλογή)

Μούτσος Ανδρίκος Βασίλειος 1866
Μούτσος Ιωάννης Βασίλειος 1864
Μούτσος Σταμάτιος Βασίλειος 1862
Περγαντής Αντώνιος Βασίλειος 1877
Περγαντής Ιωάννης Βασίλειος 1875
Περγαντής Ιωάννης Εμμανουήλ 1855
Περγαντής Στυλιανός Εμμανουήλ 1848
Περγαντής Βασίλειος Ιωάννης 1846


                                  ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ (Επιλογή)

Σπανός Δημήτριος Γεώργιος 1878
Σπανός Ιάκωβος Γεώργιος 1874
Σπανός Ιωάννης Δημήτριος 1847
Σπανός Μάρκος Δημήτριος 1857
Σπανός Δημήτριος Ιωάννης 1878


                                   ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ (Επιλογή)

Μαγγγανάρης Γεωργιος Νικολαος 1860
Μαγκανάρης   Ματθαίος Νικόλαος  1868
Μαστρογιαν
νόπουλος
  Γεώργιος  Ιωάννης  1866
Μαστρογιαν
νόπουλος
 Απόστολος  Ιωάννης 1873
Μαστρογιαν
νόπουλος
  Νικόλαος  Ιωάννης 1875
Χαρβαλιάς Σταμάτιος  Ιωάννης 1872
Χαρβαλιάς Νικόλαος  Ιωάννης 1877
Χαρβαλιάς Ιωάννης  Νικηφόρος 1846
                                      ΚΩΜΙΑΚΗ (Επιλογή)

Μανδυλαράς Ιωάννης Κωνσταν. ιερεύς 1854
Μανδυλαράς Γεώργιος Κωνσταντ. ιερ. 1849
Μανδυλαράς Δημήτριος Κωνσταντ. ιερ. 1852
Μανωλάς Δημήτριος Γεώργιος 1871
Μανωλάς Ιωάννης Γεώργιος 1861
Μανωλάς Νικηφόρος Γεώργιος 1878
Μανωλάς Στάης Γεώργιος 1866
Μανωλάς Θεόδωρος Μιχαήλ 1877
Μανωλάς Ιωάννης Μιχαήλ 1853
Μανωλάς Γεώργιος Νικηφόρος 1847
Μανωλάς Κωνσταντίνος Οικονόμος 1866
Μανωλάς Νικηφόρος Οικονόμος 1873
Νικολάκης Στέφανος Βασίλειος 1878
Νικολάκης Γεώργιος Δημήτριος 1872
Νικολάκης Νικόλαος Δημήτριος 1863
Νικολάκης Παναγιώτης Δημήτριος 1849
Νικολάκης Εμμανουήλ Ιωάννης 1863
Νικολάκης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1853
Νικολάκης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1877
Νικολάκης Μάρκος Ιωάννης 1873
Νικολάκης Δημήτριος Παναγιώτης 1877
Νικολάκης Ιωάννης Παναγιώτης 1847
Νικολάκης Μιχαήλ Παναγιώτης 1846
Παντελιάς Ιωάννης Αναγνώστης 1852
Παντελιάς Νικόλαος Αναγνώστης 1858
Παντελιάς Ιωάννης Εμμανουήλ 1872
Παντελιάς Νικόλαος Εμμανουήλ 1875
Παντελιάς Στέφανος Ιωάννης 1878
Παντελιάς Νικόλαος Λιανός 1845
Παντελιάς Γεώργιος Νικόλαος 1864
Παντελιάς Δημήτριος Νικόλαος 1867
Παντελιάς Εμμανουήλ Νικόλαος 1845
Παντελιάς Μάρκος Νικόλαος 1873
Παντελιάς Εμμανουήλ Στέφανος 1852
Πρωτονοτάριος Ιωάννης Μιχαήλ 1853
Σιδερής Γεώργιος Βασίλειος 1848
Σιδερής Ιωάννης Βασίλειος 1862
Σιδερής Νικόλαος Βασίλειος 1865
Σιδερής Κωνσταντίνος Γεώργιος 1875
Σιδερής Φραγκούλης Γεώργιος 1877
Σιδερής Γεώργιος Κωνσταντίνος 1845
Σιδερής Ιωάννης Κωνσταντίνος 1862
Σιδερής Γεώργιος Εμμανουήλ 1868
Σιδερής Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1875
Σιδερής Νικόλαος Ιωάννης 1872
Σιδερής Δημήτριος Βασίλειος 1862
Χουζούρης Βασίλειος Νικηφόρος 1853
Χουζούρης Γεώργιος Νικηφόρος 1846

Στην Κωμιακή γεννήθηκαν και πάρα πολλά άτομα με τα επώνυμα Βιτζηλαίος Κορρές και Χωριανόπουλος που τα βρίσκουμε και στην Κόρωνο. Δεν καταχωρήθηκαν όμως σε αυτόν εδώ τον πίνακα επειδή ήταν πάρα πολλά.  Και σήμερα τα επώνυμα αυτά εμφανίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα στην Κωμιακή.


                                      ΦΙΛΟΤΙ (Επιλογή)

Μαστορόπουλος Γεώργιος Βασίλειος 1870
Μαστορόπουλος Ιωάννης Βασίλειος 1875
Μαστορόπουλος Μανουήλ Βασίλειος 1868
Μαστορόπουλος Μιχαήλ Βασίλειος 1876
Μαστορόπουλος Νικόλαος Βασίλειος 1872
Μαστορόπουλος Μανουήλ Γεώργιος 1878
Μαστορόπουλος Γεώργιος Σταμάτιος 1849
Πουλημενόπουλος Ιωάννης Νικόλαος 1871
Πουλημενόπουλος Στέφανος Νικόλαος 1864
Χουζούρης Γεώργιος Αντώνιος 1878
Χουζούρης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1851
Χουζούρης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1852
Χουζούρης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1875


                            ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ (Επιλογή)

Βελώνης Μάρκος Δημήτριος 1847
Βελώνης Νικόλαος Δημήτριος 1851
Βελώνης Νικόλαος Ιωάννης 1847
Βελώνης Απόστολος Κωνσταντίνος 1875
Βελώνης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1870
Βελώνης Εμμανουήλ Νικόλαος 1877
Μελισσουργός Χρύσανθος Γερμάνος 1854
Μελισσουργός Μιχαήλ Νικόλαος 1857
Μελισσουργός Αντώνιος Στέφανος 1875
Μελισσουργός Γερμάνος Στέφανος 1874
Μελισσουργός Γεώργιος Στέφανος 1877
Ιωάννης Κουμερτάς (Περιηγητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: