27 Μαρ 2013

Κόρωνος Νάξου: Επώνυμα, οικογένειες και παρατσούκλια ( Μανωλάς ΙΙ )


Κάνετε αριστερό κλικ εδώ


Σχετικές  αναρτήσεις

1. Κόρωνος Νάξου: Περιοχή, Οικισμός, Ιστορία, Λαογραφία.

2. Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι πίνακες)

3. Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους


Μανωλάς ΙΙ, Μαύρος*

(Συνέχεια της ανάρτησης Μανωλάς Ι )
ΑΠΌ  ΤΟ  ΝΙΚΗΦΟΡΟ  ΜΑΝΩΛΑ  ΤΟΝ ΜΟΝΤΖΟ   (ΜΟΝΤΖΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΔΕΣ)
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟ Μόντζος. Γεννήθηκε 
πριν το 1825. Ο πατέρας 
του πριν το 1805.

ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗΟ Προβατάρης,γιος του 
Μόντζου (έβοσκε και 
πρόβατα). Γεννήθηκε πριν 
το 1845
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 6/12  
1853
Ο Μοντζογιώργης
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20/2   1857Ο Μοντζομανώλης
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
του Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ1885Ο Προβαταράκης
γιος του Προβατάρη. 
Είχε γεννηθεί η 
Κυριακή 16/5 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                       
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
6/12   
1906
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                       
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
29/10 
1908
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
12/3   
1911
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
30/9   
1914
Ο Προβαταρογιακουμής 
γιος του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
17/11 
1916
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
28/10 
1918
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
 Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
2/11  
1920
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
25/11 
1922
Του 
Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
28/9   
1924
Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
11/4   
1927
Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟ ΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑ1941Του 
Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΕΛΙΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑ1945Μηχ/γος γιος του 
Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑΜηχ/γος γιος του 
Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟ ΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              
του Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1884  Ο Μοντζονικηφόρος,  
γιος του  Μοντζογιώργη
Είχαν γεννηθεί 
η Ανέζα 26/2 1978, 
η Βασιλική 25/1 1880 και
η Στελιανή 1/5 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              
του Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1894 Του Μοντζογιώργη
 (1853)
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ24/10 
1909

Του  Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9/4     
1912


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16/8  
 1914


Του Μοντζονικηφόρου,  γ
ιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10/8   
1917


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27/8   
1918


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18/4   
1920


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27/11 
1922


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15/3   
1926


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΩΛΗΣ  
Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1887Ο Μοντζομιχάλης 
του Μοντζομανώλη. 
Είχε 
γεννηθεί και 
η Βασιλική 30/10 
1882
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΝΩΛΗΣ 
 Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1892Ο Μοντζονικηφόρος 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΝΩΛΗ 
 Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1899Ο Μοντζομήτσος
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ14/2   
1913
Του Μοντζομιχάλη,
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
20/8   
1914

Του Μοντζομιχάλη, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
7/2 
1916

Του Μοντζομιχάλη,
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
5/5      
1918

Του Μοντζομιχάλη
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


10/12 
1920


Του Μοντζομιχάλη, 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


28/11
1922


Του Μοντζομιχάλη,
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


20/2 
1924


Του Μοντζομιχάλη
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


24/10
1927


Του Μοντζομιχάλη, 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


9/3 
1930


Του Μοντζομιχάλη, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη
ΑΡΙΑΔΝΗ 
 Γληνού
4/8 
1918
Του Μοντζονικη
φόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ 
 Γληνού
8/10 
1920

Του Μοντζονικη
φόρου, 
 του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ 
 Γληνού
29/10
1923

Ο Μανώλης του 
Μοντζονικηφόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ  
Γληνού
12/11
1925

Του 
Μοντζονικηφόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ     
 Γληνού
7/3    
 1928

Του 
Μοντζονικηφόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ 
 Γληνού
9/4 
1930

Του 
Μοντζονικηφόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ  
Γληνού

Του 
Μοντζονικηφόρου, 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ29/5 
1923
Του Μοντζομήτσου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ14/1 
1925

Του Μοντζομήτσου
του Μοντζομανώλη, 
Στρατηγός
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ15/7 
1926

Του Μοντζομήτσου
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ6/1    
1928

Του Μοντζομήτσου
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ25/3  
1929

Του Μοντζομήτσου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ1939
Του Μοντζομήτσου 
του Μοντζομανώλη,
Γιατρός
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ1942Του Μοντζομήτσου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Εμμανουήλ
ΣΤΑΜΑΤΑ
Του Μοντζομήτσου 
του ΜοντζομανώληΑΠΟ  ΤΟ  
ΣΤΥΛΙΑΝΟ 
ΜΑΝΩΛΑ
ΣΤΟΒΑΚΗ
ΔΕΣ ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗO Στόβος. 
Γιοςτου 
Στελιανού Νικολάου Μανωλά.
Ο πατέρας του Στελιανός του Νικολάου, παντρεύτηκε τη Βασιλική και απόκτησαν:  
Το Νικόλαο το Στόβο ίσως πριν το 1845, την   Ελένη 18/4 1854, το Μιχάλη 7/1  1858, 
τον Ιωάννη 5/4  1859, 
το Μανώλη 1861, τον Αντώνη τον Αντωνοπουλά 1864, το Βασίλη τον Ξύδη 1866 
Ο Νικόλαος (Στόβος) παντρεύτηκε τη Μαρίνα και απόκτησαν
Σταμάτη 1863
Στελιανό 18/4 1870
Ευδοκία 21/4 1872
Ιωάννη 28/1 
1874
Ματθαίο (Στοβάκη) 29/4 1876
Βασιλική 26/9 1878ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ18/4 
1870
Γιος του προηγούμενου 
καi της Μαρίνας. Ήταν βοσκός, όπως και ο αδελφός του Ματθαίος. Παντρεύτηκε στην Κεραμωτή τη Μαρία, αφού όπως αφηγούνται, αυτός κατάφερε να πάει στον πατέρα της ζωντανό ένα αργό (άγριο κατσίκι). Πριν παντρευτεί άφησε με συμβολαιογραφική πράξη το μερίδιό του από την γονική περιουσία στον αδελφό του Ματθαίο.Δεν απόκτησε παιδιά αλλά  έζησε πολλά χρόνια (πέρασε τα εκατό κατά τον Χιυζούρη).
Χόρευε σε μεγάλη ηλικία, 
"και σιούνταν και ηλιούντανε σα νάτανε κοπέλι /
κι εχόρευγεν κι η βράκα του και όλα ντου τα μέλη", γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ29/4
1876
Ο Στοβάκης, αδελφός του προηγούμενου.
Παντρεύτηκε τη Φλώρα και απόκτησαν εννέα παιδιά στο χωριό.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ
Ο Νικολής του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ15/11 
1905
Του Στοβάκη. Πέθανε πριν το 1923.
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ5/1 
1909
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ24/8  
 1911
Του Στοβάκη.΄Πέθανε πριν το 1916. 
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ28/5  
1914
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ26/5 
1916
Του Στοβάκη. Ο Ματθαίος του ήταν Πλωτάρχης.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ21/1 
1919
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ16/7 
1920
Του Στοβάκη. 
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ28/11
1923
Του Στοβάκη. Πέθανε πριν το 1925
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ12/3 
1925
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ10/2 
1927
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ27/2 
1930
Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ματθαίου
ΜΑΡΙΑ16/9 
1928
Του Νικολή 
του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ματθαίου
ΜΑΡΙΑ1937Του Νικολή του Στοβάκη. 
ΣΤΑΜΑ
ΤΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου

ΒΑΣΙΛΙ
ΚΗΑναφέρται και παραπάνω.
 Γεννήθηκε πριν το 1843.
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙ
ΝΑ
1863Ο Σταμάτης
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
Νικολάου
1892Ο 
Σταμάτοστέλιος
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
του Νικολάου
1902Ο 
Σταματονικολής
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
του Νικολάου
1907Ο 
Σταματαντώνης
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑ
ΚΗ
24/4 
1919
Του 
Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑ
ΚΗ
2/8 
1920
Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑ
ΚΗ
25/1 
1922
Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΟΦΙΑ2/8  
1926
Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΟΦΙΑ21/1 
1929
Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙ
ΚΗ
22/12
1926
Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙ
ΚΗ
8/12
1927
Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ10/12
1928
Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ             
του Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΑ
ΝΗ
1933Του  
Σταματαντώνη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ             
του Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΑ
ΝΗ
1935Του  
Σταματαντώνη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ   
Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΝΗ1941Του  
Σταματαντώνη

ΝΤΟΥΖΕΝΗ
ΔΕΣ  
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΑ
ΚΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣΟ Ντουζένης
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕ
ΡΙΝΑ
1867Ο 
Ντουζενογιώργης
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕ
ΡΙΝΑ
20/1 
1870

ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕ
ΡΙΝΑ
18/3 
1872
Ο Γιάννης του
 Ντουζενη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕ
ΡΙΝΑ
8/8
1876
 Ο 
 Ντουζενομάρκος
Γεννήθηκαν ακόμη  Μαρία  
29/11 1879
 και Μαρία 19/5 1883
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
1905Ο Παύλος του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
1906Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ9/8
1907
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ28/12
1909
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ13/8 
1912
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ30/6 
1914
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΥΔΟΚΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ31/8 
1916
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ21/8  
1919
Του 
Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ 
Γεωργίου
ΜΑΡΙΑ1932Του Παύλου του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ 
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ1/10
1909
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ 
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ25/11
1911
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΚΟΣ  
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ11/6 
1914
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΚΟΣ 
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ13/1
 1917
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΜΑΡΚΟΣ 
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ22/8 
 1919
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ               
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ20/11
1921
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΑΡΚΟΣ 
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ1/3   
1923
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΜΑΡΚΟΣ  
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ7/9  
1925
Του 
Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ  
Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ10/5 
 1928
ΤουΝτουζενομάρκου

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΟ Χριστοδουλάκης ως γιος του Χριστόδουλου Νικηφόρου Μανωλά, γεννημένου πριν το 1847. Ο παππούς του τελευταίου ήταν επίσης Χριστόδουλος Μανωλάς και είχε γεννηθεί πριν το 1805.

ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Χριστόδουλου
1887Ο Βρέστας του Χριστοδουλάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟ
Χριστόδουλου
1890Ο Ντουντούνης του Χριστοδουλάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ11/2
1909
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΑΝΤΩΝΙΤΣΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ1/9
1910
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ14/10 
1912
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΑΝΤΩΝΙΤΣΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ14/1   
1915
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ4/4      
1917
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ20/9  
 1919
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ7/2     
 1923
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ13/2   
1925
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ31/7
 1927
Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ31/7 
1917
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ7/10
 1919
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ11/1 
1921
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ5/9 
1922
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ14/2 
1925
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ30/7 
1927
Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ2/5 
1930
Του Ντουντούνη
ΑΠΌ  ΤΟΝ  ΣΤΥΛΙΑΝΟ  ΜΑΝΩΛΑ:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΑΔΕΣ,  ΞΥΔΗΔΕΣ,  ΤΣΙΓΓΡΟΙ 
ΜΑΝΩΛΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γιος του Νικολάου. Παντρεύτηκε τη Βασιλική και απόκτησαν:  
Τον Νικόλαο το Στόβο ίσως πριν το 1845, την   Ελένη 18/4  1854, το Μιχάλη 7/1  1858, τον Ιωάννη 5/4  1859, το Μανώλη 1861, τον Αντώνη τον Αντωνοπουλά 1864, το Βασίλη τον Ξύδη 1866.

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1861

Ο Μανώλης, γιος του Στυλιανού. Παντρεύτηκε τη Σοφία και απόκτησαν τον Ιωάννη 29/3 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ1864Ο Αντωνόπουλος, γιος του Στυλιανού.
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ1866Ο Ξύδης, γιος του Στυλιοανού  
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1893Ο Τσιγγρός  του Αντωνόπουλου. Ίσως είχε υπάρξει υιός Στυλιανός. Στυλιανός Μανωλάς του Αντωνίου σκοτώθηκε το 1913 κατά τους βαλκανικούς 
πολέμους
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1896Ο Πετρούλης του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1899Ο 
Αντωνοπουλο
νικόλας
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ26/2    
1906
Ο 
Αντωνοπουλο
δημήτρης
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ23/12 
1908
Κόρη του 
Αντωνόπουλου 
από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ31/7  
 1911
Κόρη του 
Αντωνόπουλου 
από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ30/4  
1914
Κόρη του 
Αντωνόπουλου 
από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ26/6  
1920
Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ10/2  
1922
Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ13/2   
1923
Του Τσιγγρού γιου
 του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ12/2  
1925
Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ17/5  
1927
Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ29/4  
1929
Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1931Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1933Του Τσιγγρού γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1935Του Τσιγγρού γιου
 του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΤΡΟΣ                  
τουΑντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ29/9  
1921
Του Πετρούλη γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΠΕΤΡΟΣ                  
τουΑντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/1  
1924
Του Πετρούλη γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ        
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/1  
 1927
Του Πετρούλη γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΠΕΤΡΟΣ               
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/9  
1929
Του Πετρούλη γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ             
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ1941Του Πετρούλη γιου 
του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ12/3  
1925
Του 
Αντωνοπουλο
νικόλα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ29/10 
1928
Του Αντωνοπουλο
νικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1933Του Αντωνοπουλο
νικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1935Του Αντωνοπουλο
νικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1940Του Αντωνοπουλο
νικόλα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Αντωνίου
ΑΡΕΤΗ2/11  1929Του Αντωνοπουλο
δημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Αντωνίου
ΑΡΕΤΗ1932Του Αντωνοπουλο
δημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ1894Του Ξύδη. 
Πήγε Αμερική
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ1896Ο Ξυδο
στελιανός
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ18/1  
1906
του Ξύδη 1864 γιου 
του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 

ΕΙΡΗΝΗ7/4   
1908
Ο Ξυδογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΑΡΕΤΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ16/10 
1910
του Ξύδη 1864, γιου 
του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ27/5   
1913
του Ξύδη 1864, γιου 
του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ16/7  
1915
του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΠΗΓΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ17/9   
1919
του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ17/2 
1917
Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ11/12 
1920
Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ        
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ8/7      
1923
Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ21/4 
1925
Ο Γιάννης γιος του Ξυδοστυλιανού, 
γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ15/4   
1927
Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΑΡΙΑΔΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ4/10  
1929
Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ  
 Στυλιανού
Του Γιάννη του Ξυδοστελιανού
ΑΠΌ  ΤΟ  ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΑΝΩΛΑ:  ΝΕΡΟΒΙΤΣΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΟ Νεροβίτσης. Πατέρας των αμέσως επόμενων
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1872Ο Πρέσβης, γιος του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1874Ο Νεροβιτσογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΣΣΑΡΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1876Ο Νεροβιτσισαράντης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1887Ο Νεροβιτσομανωλης. Είχαν γεννηθεί η Μαρία 26/5 1878 και Ελένη 9/10 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1892Ο Νεροβιτσομιχάλης
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1896Ο Πίμυτας, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ (Γιάγκος)ΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1899
Ο Γιάγκος ο Καρούμπας, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση 
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1902
Ο Αντρίκος, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1/111909
Ο Νικηφόρος ο Τσιπόλος,γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση.
"Ο Νικηφόρος Μανωλάς γνωστός και σαν Τσιπόλος,/
ήτονε ο πιο γρήγορος πούχεν' ο κοσμος όλος",
γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΜΗΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ14/6 
1911
γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣ (Γιακουμής)ΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ25/5 
1913
γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         τ
ουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ1920Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ4/8      
1923
Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ26/6   
1927
Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ14/10 
1928
Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ6/7    1927Του Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΏΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ13/12 1928Του Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ1931Του Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑΤου Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΡΑΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ1945Του Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΤΖΙΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑΤου Γιάγκου 
(Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ              
τουΝικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1927Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ             
 Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1929Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ              
Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1931Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ              
 Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1935Του Αντρίκου


ΜΑΝΩΛΑΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
 Νικολάου


1928


Γιος τουΤσιπόλου, 
εγγονός 
του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
τουΝικολάου
1931


Ο Τσιπόλος ο νεότερος, γιος του  Τσιπόλου 1909, εγγονός του Πρέσβη.
"Ο Νικηφόρος έκαμε κι εκείνος Τσιπολάκι, / 
ενα κοπέλι γρήγορο, τον γιο τον Νικολάκη",
γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΝικηφόρου


Ο Νικηφόρος, γιος του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και αδελφός του επόμενου. Πατέρας του
Κώστα Μανωλά 
(παρακάτω)

ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΕΛΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
τουΝικηφόρου
13/7 
1961

Ο Στέλιος, γιος του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και αδελφός του προηγούμενου.
Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής

ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΣΤΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
τουΝικολάου
14/6 
1991

Ο Κώστας γιος του Νικηφόρου, εγγονός του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και ανηψιός του Στέλιου 1961. Ποδοσφαιριστής αρχικά της ΑΕΚ και στη συνέχεια του Ολυμπιακού και της Εθνικής. Σήμερα  (2018) παίκτης της Ρόμα.

ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ1902Ο Μιμίκος  του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΕΥΤΥΧΙΑΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ12/4  
1910
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ12/10 
1919
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ20/2 
1922
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
του  Ιωάννη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23/11  1927Του Μιμίκου του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
του  Ιωάννη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/12 
1929
Του Μιμίκου του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ28/5  
1909
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ29/1 
1912
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ24/11 
1914
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΝΗΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ22/12 
1925
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΟΦΙΑΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ14/2  
1927
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΙΡΗΝΗΣΑΡΑΝΤΗΣ 
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ24/5  
1929
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ 
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ1932 Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ1937Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ14/3  
1911
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ13/2  
1913
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ31/8  
1914
Ο γιατρός .Παντρεύτηκε τη Μαργαρίτα Κονδύλη και απόκτησαν τρεις γιους.Δημιούργησε ιδιωτική κλινική  το 1960. Πέθανε το 1962 όταν τα παιδιά του ήταν μικρά. Η χήρα του Μαργαρίτα Κονδύλη έκανε την κλινική ξενοδοχείο και μπόρεσε να ολοκληρώσει το μεγάλωμα των παιδιών τους. (δες παρακάτω για τα παιδιά του). 
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ2/1     
1917
Ο Δημήτρης του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ7/10  
1918
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ30/6  
1921
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ8/2     
1923
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ11/5  
1925
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ24/4  
1927
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ29/5  
1929
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ1932Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη1945Γιος του γιατρού, ιατρός νευροφυσιολόγος στην Αθήνα και ο ίδιος
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη1947
Του γιατρού, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Απεβίωσε 28/3/2010

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη

 28/1  
1961

Του γιατρού, καθηγητής Κοινωνιολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Εμμανουήλ

Γιος του Δημήτρη του Νεροβιτσομανώλη, πρόεδρος Κοινότητας Κορώνου επί μακρόν (τελευταίος πρόεδρος).

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Εμμανουήλ

Τοπογράφος, αδελφός του προηγουμένου 
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ23/2 
1918
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                      
 του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ21/3 
1920
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ30/1 
1923
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΝΑΥΣΙΚΑΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ13/3  
1924
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ13/9 
1926
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ16/1  
1930
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ1932Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ1938Του Νεροβιτσομιχάλη
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠρέπει να γεννήθηκε στην Κόρωνο. Είναι πατέρας των αμέσως επομένων
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1873
Γεννήθηκε στα Βουρλά και πέθανε εκεί σε πολύ παιδική ηλικία
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1876
Γεννήθηκε στα Βουρλά.. Ήρθε στην Κόρωνο με την οικογένειά του το 1922. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1881
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε  στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1883

Ο Ανατολίτης. Γεννήθηκε στα Βουρλά. Ήρθε στην Κόρωνο πριν το 1909 και απόκτησε παιδιά στο χωριό. Διετέλεσε  γραμματικός της κοινότητας και οργάνωσε σωματείο σμυριδορυκτών. Αποκλήθηκε και Μπολσεβίκος.
ΜΑΝΩΛΑΑΓΓΕΛΑ1877
Σύζυγος του παραπάνω Ιωάννη 1876. Ήρθε μαζί του    και μαζί με τα παιδιά τους στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ανδρέα
ΑΓΓΕΛΑ 1908
Γιος του Ιωάννη και της Αγγέλας,  Ήρθε στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΓΓΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ανδρέα
ΑΓΓΕΛΑ 1910
Γιος του Ιωάννη και της Αγγέλας,  Ήρθε στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ23/2  
1909

Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΝΟΣ                   
τουΑνδρέα
ΜΑΡΙΑ7/3     1911Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ12/1
1915
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο. Πήρε μέρος στην αντίσταση
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ15/4  
1921
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ6/4    
 1923
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο. Πήρε μέρος στην αντίσταση
ΜΑΝΩΛΑΣΑΡΤΕΜΙΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ8/5     1926Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ23/5  1929Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑΤου Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο το 1932
ΜΑΝΩΛΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ  
1859
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1891
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού. Σκοτώθηκε στη Μάκρη της Μικράς Ασίας 26 Ιουλίου 1919 υπηρετώντας ως ανθυπίατρος.
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1896
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1897
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1900
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1903
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1906
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1907
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
1909
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1878Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1881Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1884Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1890Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1892Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1903Ήρθε από τη Σμύρνη στο χωριό το 1922 σε ηλικία 19 χρόνων.


ΑΛΛΟΙ  ΜΑΝΩΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ


ΜΑΝΩΛΑΣ

 ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΑΣ ΣΟΦΙΑ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μιχαήλ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11/4 
1853


 Ο πατέρας της Νικόλαος γεννήθηκε πριν το 1833 και ο παππούς της Μιχαήλ πριν το 1813. Ο Νικόλαος είχε παντρευτεί τη Μαργαρίτα

  
Ο Ιωάννης του γεννήθηκε το 1845

 Γιος του προηγουμένου.

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

Πατέρας των δύο επόμενων
ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1868
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1872
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωργίου
ΜΑΡΙΑ
Μαμουλιάρη
(Μελισσουρ
γού)
24/8 
1859
Ο πατέρας Νικόλαος γεννήθηκε το 1830 και ο πατέρας του Γεώργιος πριν το 1810. Η οικογένεια απόκτησε επίσης Γεώργιο 24/9 1867, Φιλίππα 3/12 1871 Καλή 8/6 1875 και Ελένη 28/9 1880. Κατά μία άποψη
προόκειται για τη σωστη οικογένεια του Νικολάου Μανωλά του πατέρα του 
 Σταμάτη
 Νικολάου Μανωλά 1863, από τον οπ0ίο οι Σταμάτηδες.
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ16/10 
1904
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ15/5  
1907
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ19/2  
1912
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            Γεννήθηκε πριν το 1885. Πατέρας του επόμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ                 του Αντωνίου07/9 
1905
Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ             του Γεωργίου26/3  
1905
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ              του Αναγνώστη21/10 
1905
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου Δ.
22/7  
1905
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1/3     
1907
ΜΑΝΩΛΑΑΘΗΝΑΜΙΧΑΛΗΣ                   
του   Ιακώβου
2/7     
1907
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΜΙΧΑΛΗΣΕΙΡΗΝΗ23/11 1908
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠατέρας του επεπόμενου. Γεννήθηκε πριν το 1890
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1907Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠατέρας της επόμενης. Γεννήθηκε πρι το 1895.

ΜΑΝΩΛΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ

28/3  1913

Κόρη του προηγούμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΑ20/11 1910
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΑ21/1  
1915
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΜΙΧΑΗΛ1916
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΡΙΑ28/9  
1918
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΕΙΡΗΝΗ10/8  
1919
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠατέρας του επεπόμενου. Γεννήθηκε πριν το 1900
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΚΟΥΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ2/11  
1920
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ15/6  
1923
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ25/6  
1925
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ27/5  
1927
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ21/10 1928
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ1926
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΟΦΙΑ1926
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ του Β1928
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΑΓΝΩΣΤΟΣ                    
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ22/11 1928
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Δημητρίου
ΕΥΔΟΚΙΑ23/1  1930
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1931
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠατέρας του επόμενου. 
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            
του Στυλιανού
ΜΑΡΙΑ1930Γιος του προηγούμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠατέρας των τριών επόμενων 
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1933
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1935
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1940
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠατέρας των τριών που ακολουθούν.
ΜΑΝΩΛΑΣΦΩΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1935
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕ ΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1938
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1940
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1933
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1937
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1942
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ1939
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛΣΟΦΙΑ1939
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΙΡΗΝΗ1942
ΜΑΝΩΛΑΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ26/1 1875
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ25/1 1877
ΜΑΝΩΛΑΜΕΛ(Ι)ΤΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ11/5 
1881

ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ24/3 1883
Μαρούλης *

Το επώνυμο Μαρούλης έχει καταγραφεί στη Σμύρνη το 1236 και στη Θεσσαλονίκη το 1384. Στην Κρήτη αναφέρεται ζωγράφος με το επώνυμο Μαρούλης3
Ως προς τον σχηματισμό του μπορεί  να σχηματίζεται από το υποκοριστικό του Μαρής, ή να σημαίνει τον γιο της Μαρούς ή της Μαρούλας.
Στη Νάξο υπάρχουν και τα επώνυμα Μαρής και Μαράκης. Στα μητρώα αρρένων της Νάξου 1845 - 1879, το επώνυμο Μαρούλης εμφανίζεται 49 φορές.  Oι 37 από τις 49 γεννήσεις που αναφέρονται έγιναν στο χωριό Ποταμιά και μόνο μία στην Κόρωνο.
Ο Εμμανουήλ Αντωνίου Μαρούλης γεννήθηκε στην Κόρωνο το 1877 αναφέρεται στα μητρώα αρρένων.
Παλαιότερα αναφέρονται στην  Κόρωνο η Μαρία Μαρούλη σε έγγραφο του 1692 και ο Στάθης Μαρούλης σε έγγραφο του 1806.Μαύρος *

Η Στελιανή κόρη του Ιωάννη Α. Μαύρου και της Ειρήνης γεννήθηκε στο χωριό 22 Φεβρουαρίου 1878
Η Βασιλική Μαύρου του Στυλιανού και της Μαρίνας γεννήθηκε στο χωριό στις 24 Δεκεμβρίου 19251στ.
Το επώνυμο Μαύρος υπάρχει κυρίως στο Σκαδό.  Πιο συχνό από όσο στην Κόρωνο ήταν όμως και στην Κωμιακή και στην Απείρανθο.

Ιωάννης Κουμερτάς (Περιηγητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: