9 Ιουλ 2013

Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμα (Μανωλάς Ι)

Κάνετε αριστερό κλικ εδώ


Σχετικές  αναρτήσεις

1. Κόρωνος Νάξου: Περιοχή, Οικισμός, Ιστορία, Λαογραφία.

2. Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι πίνακες)

3. Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους

Μανωλάς Ι
    


Ένα από τα δύο πιο συχνά και ένα από τα πιο παλιά επώνυμα στην Κόρωνο. Ετυμολογείται από το όνομα Μανώλης και με παραλλαγή του σε ποια συλλαβή τονίζεται, δημιουργήθηκε σε πολλές περιοχές. Από τα αρχεία του Ellis Island προκύπτει ότι ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο και στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου και λόγω ενετικής επίδρασης θα πρέπει εκεί να τονιζόταν στη λήγουσα. Ήταν εξ ίσου συνηθισμένο στη Μυτιλήνη, στη Νάξο, στην Κοζάνη και αρκετά συνηθισμένο στη Ρόδο, στη Σάμο και στη Μικρά Ασία. Σήμερα με τη μορφή Μανώλας συνηθίζεται στους νομούς Κοζάνης, Πιερίας, Χαλκιδικής και Σάμου (κυρίως στο χωριό Μανωλάτες). Με τη μορφή Μανωλάς συνηθίζεται στη Νάξο στη Ρόδο (χωριό Κοσκινού) και στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη (Αγιάσος) και στη Ρόδο (Αρχάγγελος και Γεννάδι) υπάρχει και το Μανώλας. Φαίνεται ότι στα μέρη που υπήρξε δυτική επίδραση το επώνυμο τονίστηκε στη λήγουσα. Το επώνυμο Manola είχε και έχει μεγάλη συχνότητα στην Ιταλία και υπάρχει και στην Ινδία. Ας σημειωθεί ότι σε νομοθέτημα του 1912 (ΦΕΚ 261/ 31-08-1912) η κοινότητα Θηρασία της επαρχίας Θήρας αναφαίρεται ως Θηρασία ή Μανωλάς και αναφέρεται και σήμερα ως ο γραφικός Μανωλάς.

Στο αρχείο της καθολικής αρχιεπισκοπής Νάξου υπάρχει διαθήκη του Νικολάου Μανωλά (Αμαθενικόλα) με ημερομηνία 07-09-1651.  Ο Αμαθενικόλας έγραψε τη διαθήκη του εν όψει του ερχομού του τέλους αναφέρεται, και επομένως πρέπει να είχε γεννηθεί πριν το 1600.

Στην Κόρωνο, το επώνυμο Μανωλάς το βρίσκουμε σε έγγραφο του 1625  με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου. Το έγγραφο αποτελεί προικοσύμφωνο. Ο (;) Ιουλίου Λουμπαρδάρης προικίζει την κόρη του Φλουρού και η κερά Μαρία συμβία ποτέ του Μανόλη Γιαμά προικίζει το γιό της Δημήτρη. Ο Δημήτρης και η Φλουρού επρόκειτο να παντρευτούν.
Το έγγραφο είναι καταχωρημένο ως προικοσύμφωνο Δημήτρη Μανωλά και βρίσκεται σήμερα στα χέρια του Απόστολου, γιου του Ιωάννη Ψαρρού και της Μαρίνας του Γιακουμάκη Μανωλά από τους Παλιούδες17α. Προφανώς στο έγγραφο ο Δημήτρης του Μανώλη Γιαμά καταχωρείται ως Δημήτρης Μανωλάς και εφ όσον είναι πρόγονος των Παλιούδων δηλαδή των παλιών Μανωλάδων του χωριού, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ο παλαιότερος Μανωλάς της Κορώνου.
Κατά τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη το επώνυμο Γιαμάς προέρχεται από την τουρκική λέξη yama που σημαίνει άνθρωπο με σημάδι στο δέρμα. [Μανόλη Τριανταφυλλίδη  «Τα οικογενειακά μας ονόματα»]. Δεν έχω υπόψη μου άλλη αναφορά του επωνύμου στην Κόρωνο. Στη Νάξο το 1541 καταγράφονται στον Μπούργο της Χώρας η Ανέζα η Γιαμάδαινα και η  κόρη της η Ελένη, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά για το αν μπορεί το επώνυμο Γιαμάς να έχει σχηματισθεί στη Νάξο τόσο νωρίς και να προέρχεται από τουρκική λέξη. Είναι πιθανό να ήρθαν οι Γιαμάδες με το επώνυμο αυτό στη Νάξο πριν το 1541, άγνωστο όμως από πού.
 Στο έγγραφο- προικοσύμφωνο του Δημήτρη Γιαμά – Μανωλά, αναφέρεται ότι το έγγραφο συντάχθηκε στο ναό της αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Αναφέρονται επίσης στο έγγραφο τα τοπωνύμια Βόθροι, , Παλαχώρι και Πόρτα. Σε έγγραφο του 1745 που είναι επίσης στην κατοχή του Απόστολου Ιωάννη Ψαρρού αναφέρονται τα τοπωνύμια Σκαδό και Βόθροι-Σκαδό. 
Το παρατσούκλι "Παλιοί" ή "Παλιούδες" μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι αργότερα ήρθαν στο χωριό και άλλοι Μανωλάδες. Μανωλάδες δεν περιλαμβάνονται όμως ούτε μεταξύ των φορολογικών μερίδων που κατάγράφτηκαν στο χωριό το 1708 ούτε μεταξύ των γερόντων των Τρικοκκιώ που αναφέρονται σε έγγραφο του 1685.
Στο έγγραφο ωστόσο του 1685 αναφέρεται στο χωριό η Ευδοκιά Μανωλά. Το επώνυμο υπάρχει επίσης πολλές φορές καταχωρημένο στους καταλόγους φορολογουμένων του 1757 (επτά διαφορετικά ονόματα).  Εμφανίζεται ακόμη σε πολλά άλλα ναξιακά έγγραφα από το 1720. Μερικές συγκεκριμένες αναφορές δεν βλάπτουν.
- Στον παπα Νικηφόρο Μανωλά ανατίθενται το 1720 από τον Παροναξίας Ιερόθεο ως αποκλειστικό έργο, τα καθήκοντα του εφημερίου της Παναγίας της Σκαδιώτισας  με όλα τα παρεμπίπτοντα δικαιώματα.
Ο παπα- Νικηφόρος Δημήτρη Μανωλάς αγοράζει το 1797 το δικαίωμα καλλιέργειας περιβολιού, ο Αναγνώστης  παπα- Νικηφόρος Μανωλάς διορίζεται το 1815 με διαταγή του Ζαμπίτη Ναξίας, να γράφει όλα χωρίς εξαίρεση τα γράμματα των δύο χωρίων Σκαδού και Τρικοκκιών και αναφέρεται σε έγγραφο του 1808 ως ο αφέντης παπα Νικηφόρος Μανωλάς. 
Ο Νικόλαος γιος του παπα Νικηφόρου γεννήθηκε το 1804 και απεβίωσε 30/6 1874 σε ηλικία 70 ετών. Ο παπα Νικηφόρος είχε γεννηθεί πριν το 1784.
- Ο Δημήτρης Μιχάλη Μανωλάς αναφέρεται ως εγγράμματος μάρτυρας σε έγγραφα των ετών 1800, 1806, 1807, 1814, 1816, 1817, 1823, 1824, 1827, 1828, 1832  και 1835. Χρέη του αδελφού του Νικόλα προς αυτόν βεβαιώνονται  σε τρία από αυτά τα  έγγραφα.
- Δημήτρης Μανωλάς γεννήθηκε το 1762 και απεβίωσε 19/8 1856, 94 ετών.
- Ο Νικηφόρος Δημητρίου Μανωλάς γεννήθηκε το 1824 και πέθανε 18/6 1868 σε ηλικία 34 ετών. Ο πατέρας του Δημήτριος  γεννήθηκε πριν το 1804. Ο Νικηφόρος είχε παντρευτεί τη Βασιλική 1825 και είχαν αποκτήσει την Άννα το 1849 που παντρεύτηκε τον Κωσταντίνο Αξαόπουλο αλλά πέθανε το 1874 σε ηλικία μόλις 25 ετών. Η Βασιλική παντρεύτηκε αργότερα τον Μανώλη Δημητρίου Μανδηλαρά 1822.
- Ο Αναγνώστης  γιος του Νικολάου Μιχάλη Μανωλά και της Αικατερίνης γεννήθηκε το 1810 και απεβίωσε  9/3 1875  σε ηλικία 65 ετών. Ο πατέρας του Νικόλαος γεννήθηκε πριν το 1790 και ο παππούς του Μιχάλης πριν το 1770.
Η Σοφία κόρη του Νικολάου Μιχάλη Μανωλά και της Μαργαρίτας γεννήθηκε  11/4  1853. Ο πατέρας της Νικόλαος γεννήθηκε πριν το 1833 και ήταν εγγονός του προηγουμένου Νικολάου Μιχάλη Μανωλά του πατέρα του Αναγνώστη. Και ο παππούς της Μιχάλης γεννήθηκε πριν το 1813 και ήταν εγγονός του παππού του Αναγνώστη. Ο παππούς της ήταν αδελφός ή εξάδελφος του Αναγνώστη ή και ο ίδιος ο Αναγνώστης αν το Αναγνώστης απέδιδε ιδιότητα και το βαπτιστικό όνομα του Αναγνώστη ήταν Μιχάλης.  Θα μπορούσε έτσι ο Αναγνώστης και ο Νικόλαος ο πατέρας της Σοφίας να ήταν πατέρας και γιος και ακόμη να ήταν οι Τσαμπουνάρηδες που αναφέρουμε παρακάτω στα παρώνυμα (παρατσούκλια). Και οι παππούδες τους ήταν πατέρας και γιος επίσης, και είχαν  γεννηθεί τουλάχιστον 40 χρόνια πριν και είχαν τα ίδια με αυτούς ονόματα. Και μάλλον ήταν και αυτοί Τσαμπουνάρηδες. Και αυτό δεν ξέρουμε πόσο πίσω μπορεί να πηγαίνει.
Η  Αικατερίνη 1836, όρη του Νικολάου Δημητρίου Μανωλά παντρεύτηκε 17/2/ 1854 το Μανώλη Ιωάννη Φακίνο τον Μπαρμπέρη 1825. Από αυτούς οι Μπαρμπέρηδες Φακίνοι
- Η Ειρήνη κόρη του μακαρίτη το 1810 Μάρκου Μανωλά, στέλνει το 1810 χρήματα από την Κωσταντινούπολη για να πληρωθούν χρέη των γονέων της προς  20 περίπου αναφερόμενα στο έγγραφο άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν χωριανοί. Το ονοματεπώνυμο Μάρκος Μανωλάς το συναντάμε αργότερα στους Ντουζένηδες (Ντουζενομάρκος).  
-  Έχει καταγραφεί Χριστόδουλος Μανωλάς γεννημένος πριν το 1805. Η κόρη του  η Μαρία 1837, παντρεύτηκε 14/6  1853 τον Βασίλη Γιαννούλη Μαγγιώρο 1834. Η σύζυγος του ίδιου, η Ευδοκία 1805 κόρη του Βασίλη Μελισσουργού, πέθανε στο χωριό 20/8  1867 σε ηλικία  62 ετών.
-Ο Μανωλάς Νικόλαος του Γεωργίου γεννήθηκε το 1830. Ο πατέρας του Γεώργιος γεννήθηκε πριν το 1810. Ο Νικόλαος παντρεύτηκε 6/7 1858 τη Μαρία 1834 κόρη του Γεωργίου Μαμουλιάρη (Μελισσουργού) και απόκτησαν τη Βασιλική 24/8 1859,  το Γεώργιο 24/9 1867, τη Φιλίππα 7/12 1871, την Καλή 8/6 1875, την Ελένη 28/9 1880  και ίσως και άλλα παιδιά. Όμως δεν μπορώ να βρώ με ποια από τις σημερινές οικογένειες  Μανωλάδων μπορεί να συνδέονται.

Σταματάμε εδώ. Περισσότερες αναφορές αλλά με λιγότερους συσχετισμούς υπάρχουν στους πίνακες που ακολουθούν μετά τα παρώνυμα. Περνάμε στα νεώτερα

 Στα μητρώα αρρένων αναφέρεται πρώτος ο Μανωλάς Ιωάννης του Αναγνώστου (1845). Είναι από τους Τσαμπουνάρηδες.

Ο γιατρός Γιαννούλης Εμμανουήλ Μανωλάς (1913) από τους Νεροβιτσάδες,  δημιούργησε το 1960 μεγάλη ιδιωτική κλινική στη Χώρα της Νάξου. Το 1962 πέθανε, και η χήρα του Μαργαρίτα Κονδύλη έκανε την κλινική ξενοδοχείο και μπόρεσε να ολοκληρώσει το μεγάλωμα των παιδιών τους. (τρεις γιοι). Ο γιός τους Μανώλης (1945) είναι διακεκριμένος ιατρός νευροφυσιολόγος στην Αθήνα, ο γιός τους Κώστας, (γεννήθηκε το 1947 και απεβίωσε στις 28 Μαρτίου του 2010), υπήρξε καθηγητής χειρουργικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης και ο  γιός τους Ευάγγελος 1961 είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Περιβαλλοντικής-Δασικής Εκπαίδευσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Ο Χρίστος Μανωλάς 1959 εγγονός του Ντουζενομάρκου, επελέγη Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού στις 19-02-2014  ημέρα των πεντηκοστών πέμπτων γεννεθλίων του.

Ο γνωστός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Στέλιος Νικολάου Μανωλάς 1961 είναι  από την Κόρωνο. Ο Κώστας Νικηφόρου Μανωλάς 1991 ποδοσφαιριστής αρχικά της ΑΕΚ και στη συνέχεια ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού  της Εθνικής και της Roma,  είναι ανηψιός του.

Ο Μανώλης Δημητρίου Μανωλάς (1947), υπήρξε πρόεδρος της ΟΝΑΣ, ο τελευταίος πρόεδρος της κοινότητας Κορώνου αλλά και επί σειράν θητειών πρόεδρός της.

Ο ανθυπίατρος Νικόλαος  Μανωλάς του Κυριάκου γεννημένος στα Βουρλά από πατέρα γεννημένο στην Κόρωνο, σκοτώθηκε 26 Ιουλίου 1919 στη Μάκρη της Μικράς Ασίας.

Ο Ιωάννης Μανωλάς του Ανδρέα 50 έτών. η γυναίκα του Αγγέλα 45 ετών και οι γιοι τους Δημήτριος 14 ετών και Ευάγγελος 12 ετών ήρθαν το 1922 από τα Βουρλά στο χωριό ως πρόσφυγες.
Ως πρόσφυγας ήρθε στο χωριό το 1922 από τη Σμύρνη και η Βασιλεία Μανωλά του Δημητρίου, 19 ετών τότε.

Ο Στυλιανός Μανωλάς του Αντωνίου (από τους Αντωνόπουλους;) σκοτώθηκε το 1913 κατά τους βαλκανικούς πολέμους

Ο Νίκος Δημητρίου Μανωλάς  1902,  ο Σιανός του Τσαμπουναροδημήτρη, πνίγηκε κατά την κατοχή στις 18/9/1943 σε επιχείρηση αντιστασιακή, (μεταφορά με το καΐκι του ανδρών που έφευγαν για τη Μέση Ανατολή)
ο Μανώλης Μανωλάς 1916 γιος του Κουτσοκερογιάννη σκοτώθηκε πολεμώντας ως λοχίας πεζικού στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 .

Οι Νίκος Μανωλάς 1929 του Νεροβιτσαντρίκου, Νίκος Μανωλάς 1920 του Νεροβιτσοδημήτρη, και Μανώλης Μανωλάς 1915 του Σταυράκη (από τους Παλιούς), σκοτώθηκαν κατά την κατοχή συμμετέχοντας στην αντίσταση.

Οι Σπύρος Μαν. Μανωλάς 1885 (Σπυριδάκης) και Μιχάλης Μαν. Μανωλάς  1887  (Μιχαέλος), και οι δύο από τους Παλιούς,  ήταν δύο από τους 11 χωριανούς που το 1917 τους συνέλαβαν, τους κράτησαν και τους ανέκριναν επί μια εβδομάδα στη Χώρα , τη Σύρο και τα Χανιά για υποκίνηση σε απεργία στα σμυριδορυχεία, αλλά τελικά τους άφησαν ελεύθερους.


Παρατσούκλια

Ο Στυλιανός Νικολάου Μανωλάς απόκτησε μεταξύ άλλων τον Νικόλαο πριν το 1843, τον Αντώνιο το 1864 και τον Βασίλη  το 1866.  Από αυτούς προέκυψαν
Στοβάκηδες, από τον Ματθαίο Μανωλά 1876 τον Στοβάκη,  γιο του παραπάνω Νικολάου Μανωλά . Ίσως ο  Νικόλαος να ήταν ο Στόβος. Στοβέω σημαίνει λοιδορώ.
Αντωνόπουλοι ή Αντωνοπουλάδες από τον παραπάνω Αντώνη 1864
Τσιγγροί, από τον Γιώργο Μανωλά 1893 τον Τσιγγρό, γιο του Αντώνη 1864. Τσιγκρώνω σημαίνει ή παραμορφώνω το πρόσωπό μου (από θάμπωμα, από πόνο, από έντονη ενόχληση) ή κατσουφιάζω, είτε από λύπη (γίνομαι κατηφής), είτε από θυμό (συνοφρυώνομαι), είτε για να  εκφράσω δυσαρέσκεια (μουτρώνω). Το Συγγρός είναι  εκλεπτυσμένη εκδοχή του Τσιγγρός.
Πετρούληδες, από τον Πέτρο Μανωλά 1896 αδελφό του Τσιγγρού.
Ξύδηδες, από τον παραπάνω Βασίλη Στυλιανού Μανωλά 1866 τον Ξύδη.

Παλιοί, από τον Μανώλη Γεωργίου Μανωλά τον Παλιό που απόκτησε τον ίσως όχι πρώτο του γιό Κων/νο το 1869. Πρέπει να έλκουν την από πατέρα σε πατέρα καταγωγή από τον Δημήτρη Μανωλά το γιο του Μανώλη και της Μαρίας Γιαμά του οποίου το προικοσύμφωνο συντάχθηκε το 1625.
Του Σταυράκη, από τον Σταυράκη Μανωλά 1880  και τους έξι γιούς του.
Του Σπυριδάκη, από τον Σπυριδάκη Μανωλά 1885, 
Μιχαλέοι, από τον Μιχαλέο Μανωλά 1887, γιους του Παλιού και
του Δημητράκη, από τον Δημητράκη Μανωλά, γιο του Μιχαλέου

Σταμάτηδες Από τον Σταμάτη Μανωλά 1863 γιο του   Νικολάου Γεωργίου Μανωλά

Νεροβιτσάδες, από τον Δημήτρη Νικολάου Μανωλά το Νεροβίτση που αποκτησε τον πρώτο από τους πέντε γιούς του το 1872. Νεροβίτσης μπορεί να ήταν εκείνος που είχε, χρησιμοποιούσε ή έφτιαχνε βίτσια, δηλαδή μικρά βυτία νερού. Στην Κόρωνο το σταμνί το λένε και βίτσι.
Του Πρέσβη, από το Νίκο Μανωλά 1872 τον Πρέσβη, γιό του παραπάνω Δημήτρη Μανωλά του Νεροβίτση
Του Πίμυτα, από τον Δημήτρη Μανωλά 1896, γιο του Πρέσβη.
Του Καρούμπα, από τον Γιάγκο Μανωλά τον Καρούμπα, επίσης γιο του Πρέσβη. Η ιταλικής προέλευσης ελληνική λέξη καρούμπα σημαίνει καρούμπαλο.
Ο Τσιπόλος  (Νικηφόρος Μανωλάς  1/11/1909  γιος του Πρέσβη),  Ο Νικηφόρος Μανωλάς γνωστός και ως Τσιπόλος/ ήτονε  ο πιο γρήγορος πούχε ο κόσμος όλος, γράφει ο Ιωάννης Χουζούρης.

Ο γιος του  Τσιπόλου Νικόλαος 1931 ήταν επίσης Τσιπόλος.  Γιοι του Νικολάου είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Στέλιος Μανωλάς 13/7 /1961 και ο Νικηφόρος. Γιος του Νικηφόρου είναι ο Κώστας Μανωλάς 14/6/1991 ποδοσφαιριστής διαδοχικά της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, της Roma και φυσικά της Εθνικής.

 Από Αναγνώστη  Μανωλά γεννημένο πριν το 1835 προέρχονται οι  Μαριολάδες, οι Μιχελήδες και οι Μανωλάδες. Σύζυγος του Αναγνώστη η Μαρία.
Μανωλάδες, από τον Νικόλα Αναγνώστη Μανωλά 1865 τον Μανωλονικόλα.
Μαριολάδες, από τον Γιώργο Αναγνώστη Μανωλά 1856 τον Μαριολά, αδελφό του Μανωλονικόλα.
Το Μαρ(γ)ιολάς σημαίνει μαργιόλης από το ενετικό mariol = άνθρωπος πονηρός, άνθρωπος που επιδιώκει να γελάσει τον άλλο έστω και για αστείο4, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του Μαριολοδημήτρη όπως παρουσιάζονται στις ιστορίες που διηγούνται γι αυτόν.
Μιχελήδες, από τον Μιχάλη Αναγνώστη Μανωλά 1863, αδελφό των προηγουμένων.
Του Μιμίκου, από τον Δημήτρη Μιχάλη Μανωλά 1894, γιο του προηγουμένου.


Τσαμπουνάρηδες και Κουτσοκέρηδες προέρχονται από τον Αναγνώστη Νικολάου Μανωλά τον Τσαμπουνάρη. Το παρατσούκλι ¨Τσαμπουνάρης όμως, κρατάει από παλαιότερα. Από Μανωλά Τσαμπουνάρη που άλλαξε το επώνυμό του και το έκανε Μαγγιώρος, αναφαίρεται ότι προέρχονται  οι Μαγγιώροι της Κορώνου. Το σχετικό περιστατικό αναφέρεται ότι συνέβη πριν το 1800 ( Δείτε και τα αναφερόμενα στο επώνυμο Μαγγιώρος).
Ο παραπάνω Αναγνώστης Νικολάου Μανωλάς  μπορεί να έίχε βαπτισθεί Μιχάλης. Γεννήθηκε πριν το 1823, παντρεύτηκε τη Βασιλική και απόκτησαν αρκετά παιδιά στο χωριό. Μπορείτε να τα δείτε στους πίνακες.
Ο Νικόλαος Αναγνώστη  Μανωλάς γιος του παραπάνω Τσαμπουνάρη γεννημένος πριν το 1843, είναι και ο ίδιος Τσαμπουνάρης. Ο  γιος του Μιχάλης Μανωλάς ο Τσαμπουναράκης γεννήθηκε το 1863. Νικόλα και Μιχάλη ως πατέρα και γιο, είχαμε σε σειρά γενεών Τσαμπουνάρηδων.
Έχουμε επίσης:
 Ιππότες, από τον Νίκο Μανωλά 1889 τον Ιππότη, εγγονό του Τσαμπουνάρη και γιο του Μιχάλη Μανωλά του Τσαμπουναράκη 1863.
Σιανοί, από το Νίκο Μανωλά τον Σιανό 1902, γιο του Τσαμπουναροδημήτρη 1871 γιου του Τσαμπουνάρη. Σιανός σημαίνει Σι(γ)ανός. Το [γ] μεταξύ δύο φωνηέντων αποβάλλεται.
Φωτιάς ο Γιώργος Μανωλάς 1904 αδελφός του Σιανού 1902
Σπίθας ο Μανώλης Μανωλάς 1919, αδελφός των δύο προηγουμένων
Οι Κουτσοκέρηδες προέρχονται από τον Ιάκωβο 1853 τρίτο γιο του Αναγνώστη Ν. Μανωλά του Τσαμπουνάρη. Η λέξη κουτσοκέρης σημαίνει κουτσοχέρης, δηλαδή τον με κομμένο χέρι. Το Κουτσοχέρης έχει καταγραφεί ως παρώνυμο από τους βυζαντινούς χρόνους (Φαίδων Κουκουλές). Η περιοχή Κουτσοκεράδο ή Κουτσοχεράδο οφείλει το όνομά της σε ιδιοκτήτη ή οικιστή που είχε ήδη το παρατσούκλι ή το επώνυμο Κουτσοκέρης και ήταν γνωστός ως ο Κουτσοκέρης. Το Κουτσοκέρης έχει χρησιμοποιηθεί στα χωριά Κωμιακή και Μέση και ίσως και σε άλλα χωριά της Νάξου, ως επώνυμο. Έχουμε επίσης στους Κουτσοκέρηδες το παρατσούκλι
Μπάηλος, από τον Δημήτρη Μανωλά 1876, γιο του Ιάκωβου Μανωλά του Κουτσοκέρη. Η λέξη σήμαινε τον αξιωματούχο της ενετικής διοίκησης στις ενετοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας.


Χριστοδουλάκηδες, από τον Νικηφόρο Χριστόδουλου Μανωλά τον Χριστοδουλάκη. Γιος του γεννήθηκε το 1887. Ο Χριστόδουλος πατέρας του Νικηφόρου γεννήθηκε πριν το 1845. Το ονοματεπώνυμο Χριστόδουλος Μανωλάς είχε υπάρξει αρκετά πρίν. Έχει καταγραφεί Χριστόδουλος Μανωλάς γεννημένος πριν το 1805.
Βρέστηδες, από τον Χρήστο Νικηφόρου Μανωλά τον Βρέστα 1887,
Ντουντούνηδες, από τον Νίκο Νικηφόρου Μανωλά τον Ντουντούνη 1890, γιους του Χριστοδουλάκη.

Ανατολίτες, από τον Κώστα Μανωλά τον Ανατολίτη. Η πρώτη του κόρη Αικατερίνη γεννήθηκε το 1909, ο πρώτος του γιος Ανδρέας το 1911 ενώ ο δεύτερος γιος Λεωνίδας το 1915. Μέχρι το 1932 είχε αποκτήσει πέντε γιους και τρεις κόρες. Στα μητρώα αρρένων αναφέρεται ο Μανωλάς Γεώργιος του Ανδρέα ως γεννημένος το 1881 στα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Ακόμη στην  κατάσταση Μικρασιατών του χωριού εμφανίζεται ο Ιωάννης Μανωλάς του Ανδρέα ως γεννημένος το1872 και ως προερχόμενος από τα Βουρλά. Επειδή τώρα ο Κωσταντίνος Μανωλάς είχε το παρατσούκλι Ανατολίτης και η γέννησή του δεν αναφέρεται στα μητρώα αρρένων του χωριού, και επειδή τον πρώτο του γιο τον ονόμασε Ανδρέα, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι παραπάνω Κωσταντίνος, Γεώργιος και Ιωάννης Μανωλάς ήταν αδέλφια, γιοι  ενός Ανδρέα Μανωλά και είχαν γεννηθεί και οι τρεις στα Βουρλά.

Μόντζοι, από τον Νικηφόρο Μανωλά τον Μόντζο γεννήθηκε μάλλον πριν το 1825. Ο γιος του Γιώργος  Μανωλάς ο Μοντζογιώργης, γεννήθηκε το 1853. Ο Δημήτρης Μανωλάς ο Προβατάρης, μεγαλύτερος αδελφός του Γιώργου,  ίσως να γεννήθηκε πριν το 1845 και για αυτό ηγέννηση του δεν αναφέρεται στα μητρώα αρρένων.
Προβατάρηδες Προβαταράκηδες, από το Δημήτρης Μανωλά τον Προβατάρη και τοΝικηφόρο Μανωλά τον Προβαταράκη 1885 γιο του Προβατάρη. Ο Προβατάρης ήταν γιος του Μόντζου.

Ντουζένηδες, από τον Νικηφόρο Νικολάου Μανωλά τον Ντουζένη. Ο γιος του  ο Ντουζενοέργης γεννήθηκε το 1867. Ντουζένης είναι ο τακτικός.Μανωλάδες της ΚορώνουΕπώνυμοΌνομαΠατέραςΜητέρατόπος έτος γέν.Παρατηρήσεις
MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΜΑΣΜΑΡΙΑΟ πρώτος Μανωλάς του χωριού. Αβαντάριο του 1625 που συντάχθηκε στην Αγία  Μαρίνα και αφορά προικοδότηση του Δημήτρη γιου του μακαρίτη Μανώλη Γιαμά και  της συμβίας του Μαρίας, καταχωρείται ως προικοσύμφωνο Δημήτρη Μανωλά . Το έγγραφο το έχει στην κατοχή του ο Απόστολος Ιωάννη Ψαρρός, εγγονός του Γιακουμάκη Μιχαήλ Μανωλά από τους Παλιούς (Παλιούδες).  

MΑΝΩΛΑΕΥΔΟΚΙΑ
Σε έγγραφο του 1685 αναφέρεται ότι η Φλουρέτζα του Μιχάλη Κιτάλου δώρισε στην Αγία Μαρίνα, "και τζη Κουμαριας τ' απέλι, όπου τόχει από τζη θειάν του τζ' Ευδοκιάς Μανωλά."΄( 1γ΄,   ΙΙΙ 5)
MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΣτον παπα Νικηφόρο Μανωλά ανατίθενται το 1720 από τον Παροναξίας Ιερόθεο ως αποκλειστικό έργο, τα καθήκοντα του εφημερίου της Παναγίας της Σκαδιώτισας  με όλα τα παρεμπίπτοντα δικαιώματα και του αποδίδεται το 1721 το αξίωμα του σκευοφύλακος Ανουμέρων (1γ, ΙΙΙ. 6  7)

MΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣ
Ο παπα - Μιχάλης Μανωλάς συντάσει το 1740 αβατάριο προικοδότησης από τους γονείς της της Μαρίας κόρης  του Νικόλα και της Σταμάτας Φασιλαρέ. (1γ΄, Ι .  4). Παπα Μιχάλης Μανωλάς αναφέρεται σε διαθήκη του Βασίλη Πουπουδάκη του έτους 1735 και ως μακαρίτης σε έγγραφο του 1750 (1γ.  ΙΙΙ. 1, 15)

MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣ
Μανωλάς Νικόλας αναφέρεται και ως εγγράμματος μάρτυρας σε έγγραφο του1753 και ως αγοραστής αμπελιού σε έγγραφο του 1755 (1γ΄, ΙΙ. 4,5). Μανωλάς Νικόλας του ποτές παπα Μιχάλη  εμφανίζεται να κερδίζει το 1750 αποζημίωση από τρίτον κατά την επίλυση από κριτές μιας διαφοράς (1γ, ΙΙΙ.15)

MΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣ
Σε έγγραφο του 1748 αναφέρεται ότι προικίζει εν όψει γάμου τον γιο του Δημήτρη. Αναφέρονται στο έγγραφο το όνομα της συμβίας του και τα ονόματα  άλλων παιδιών του. (1γ΄, Ι. 3)


MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΑΡΙΑΓιος του προηγούμενου. Αναφέρεται και ως Μαστροδημήτρης Γιαννούλη Μανωλάς που  αγοράζει το 1749 το δικαίωμα καλλιέργειας αμπελιού στο Ποτιστικό στο χωριό (1γ΄, ΙΙ. 13).
MΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΑΡΙΑΑδελφός του προηγούμενου.
MΑΝΩΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΑΡΙΑΑδελφός του προηγούμενου.
MΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΑΡΙΑΠαπάς, αδελφός του προηγούμενου με αμπέλι στο χωριό.
MΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑ
Η Μαρία, σύζυγος του Γιαννούλη Μανωλά και ο γιος τους Δημήτρης αναφέρονται και σε έγγραφο του 1757 (1γ΄, ΙΙ.6).
MΑΝΩΛΑΣΚΩΣΤΑΚΗΣΜάρτυρας στο παραπάνω έγγραφο του 1748
MΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΣΜάρτυρας στο παραπάνω έγγραφο του 1748
MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣΟ συντάκτης του παραπάνω εγγράφου του 1748
MΑΝΩΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757
MΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΗΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757. Μανωλάς Γεώργης αναφέρετααι ως μάρτυρας και σε σύμβαση καλλιέργειας του 1749 (1γ΄, ΙΙ. 13).
MΑΝΩΛΑΣΚΩΣΤΑΝΤΗΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757
MΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΚΩΣΤΑΝΤΗΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757
MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757
MΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΑναφέρεται στον φορολογικό κατάλογο του 1757
MΑΝΩΛΑΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1.Ανεγνώστης Μανωλάς αναφέρεται ως συντάκτης εγγράφου (πωλητηρίου)  του 1829 στο χωριό και
2. Ανεγνώστης Μανωλάς αναφέρεται ως συντάκτης εγγράφου του του 1774 στην Κωμιακή (1γ΄,  ΙΙ. 10, 14).
MΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΠατέρας του επόμενου
MΑΝΩΛΑΣΚΩΣΤΑΝΤΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΤο 1792 πήρε δανεικά από τον αδελφό του Δημήτρη και του παραχώρησε μέχρι να τον εξωφλήσει την καλλιέργεια και επικαρπία χωραφιού (1γ, ΙΙΙ. 10).
MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΑδελφός και δανειστής του προηγούμενου.
MΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΑδελφή του προηγούμενου.
MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΟ παπα- Νικηφόρος Δημήτρη Μανωλάς αγοράζει το 1797 το δικαίωμα καλλιέργειας περιβολιού (1γ΄, ΙΙ.15). Ο αφέντης παπα Νικηφόρος Μανωλάς αναφέρεται σε έγγραφο του 1808 (1γ΄, ΙΙ. 16). Ο  παπα Νικηφόρος Μανωλάς  αναφέρεται ως ο συντάκτης εγγράφου του 1817 (1γ΄, ΙΙ. 19) και ο  Αναγνώστης  παπα- Νικηφόρος Μανωλάς διορίζεται το 1815 με διαταγή του Ζαμπίτη Ναξίας, να γράφει όλα χωρίς εξαίρεση τα γράμματα των δύο χωρίων Σκαδού και Τρικοκκιών (1γ, ΙΙΙ.9).

MΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αναφέρεται ως εκτιμητής σε σύμβαση καλλιέργειας αμπελιού του 1827 (1γ΄, ΙΙ. 20).
MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΙΧΑΛΗΣ
Αναφέρεται ως εγγράμματος μάρτυρας ή ως γραφέας σε έγγραφα των ετών 1800, 1806, 1807, 1814, 1816, 1817, 1823, 1824, 1827, 1828, 1832  και 1835 (1γ΄, ΙΙ,  ΙΙΙ  και 1ι )

MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣ
Αδελφός του προηγούμενου. Βεβαιώνονται χρέη του και προς τον αδελφό του σε τρία από τα παραπάνω έγγραφα.
MΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΠατέρας της επομένης
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΟΣΗ  Ειρήνη, κόρη του μακαρίτη το 1810 Μάρκου Μανωλά, έστειλε το 1810 χρήματα από την Πόλη για την εξόφληση χρεών των γονέων της προς 20 περίπου αναφερόμενα άτομα (1γ΄, ΙΙΙ. 16) 
MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠατέρας του επόμενου
MΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓιος του προηγούμενου και πατέρας της επόμενης.  Μακαρίτης ήδη το 1823
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Κόρη  του προηγούμενου. Το 1823 προικοδοτείται από τη μητέρα της Μαργαρίτα, εν όψει γάμου της με τον Νικόλα Πέτρου Σιδερή. (1ι, 3)
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Συμβία  του Γιαννούλη και μητέρα της προικοδοτουμένης Ειρήνης
MΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠατέρας του επόμενου
MΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΟ μαστρο Γιάννης Μανωλάς, γιος του προηγούμενου και πατέρας της επόμενης.  Το 1823 ποροικίζει μαζί με τη συμβία του Παρασκευή την κόρη τους Μαρία εν όψει γάμου της με τον Μάρκο του Νικηφόρου και της Παλάσας Χουζούρη (1ι, 8)

ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η προικοδοτούμενη κόρη του μαστρο Γιάννη και της κεράς Παρασκευής.
ΜΑΝΩΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΗ συμβία του μαστρο Γιάννη
MΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΗΣΟ Ατώνης Διάκου, ο Πατέρας του επόμενου
MΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣΟ Νικόλας Ατώνη (Διάκου) προικίζει το 1828 μαζί  με τη συμβία του κερά Σοφία την κόρη τους Κατερίνα  που θα παντρευόταν με τον Γιώργη του Μανώλη και της Μαρίας Πάσουλα. (1ι, 21)

ΜΑΝΩΛΑΚΑΤΕΡΙΝΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΟΦΙΑ
Η πρικοδοτούμενη κόρη του Νικόλα και της Σοφίας

ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΗ συμβία του κυρ Νικόλα.

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου
Ο Μόντζος. Γεννήθηκε πριν το 1825. Ο πατέρας του Δημήτριος πριν το 1805
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Μόντζος)
Ο Προβατάρης γιος του Μόντζου. Γεννήθηκε πριν το 1845

ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΑΓΝΩ ΣΤΗΣ
1.Από αυτόν οι Μαργιολάδες, οι Μιχεληδες, οι Μανωλάδες. Γεννήθηκε πριν το 1830.
2. Μανωλάς Αναγνώστης του Νικολάου, Τσαμπουνάρης. Μπορεί να είχε βαπτισθεί Μιχάλης. Ο γιος του Νικόλας συνεχίζει τους Τσαμπουνάρηδες.  και ο Ιακωβος του 1853ξεκινά τους Κουτσοκέρηδες. Γεννήθηκε πριν το 1823. Ο πατέρας του Νικόλαος του Μιχάλη, πριν το 1803
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟ Ιωάννης του γεννήθηκε το1845
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Γεωργίου

Ο γιος του Σταμάτης γεννήθηκε το 1863. Ο ίδιος πριν το 1843.ΜΑΝΩΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναγνώστη 
τουΝικολάου


Τσαμπουνάρης, αναφέρεται και παραπάνω.. Το παρατσούκλι κρατά από παλιότερα. Αναφέρεται ότι Μανωλάς-Τσαμπουνάρης άλλαξε το επώνυμό του σε Μαγγιώρος πριν το 1800 και έγινε ο πρώτος Μαγγιώρος του χωριού

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου


Από αυτόν οι Στοβάκηδες, οι Αντωνόπουλοι, οι Τσιγγροί και οι Ξύδηδες. Γεννήθηκε πριν το 1830. Ο πατέρας του Νικόλαος πριν το 1810.

ΜΑΝΩΛΑΣ


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                 (ο Ντουζένης)

Γεννήθηκε πριν το1847
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΟ Κωνσταντίνος του γεννήθηκε το 1868
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τουΝικολάου

Ο Νεροβίτσης.  Γεννήθηκε το 1852. Ο πατέρας του Νικόλαος πριν το 1832

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
τουΧριστόδουλου

Ο Χριστοδουλάκης γιος του Χριστόδουλου.  Γεννήθηκε πριν το 1867. Ο πατέρας του γεννήθηκε πριν το 1847. Υπήρξε Χριστόδουλος Μανωλάς γεννημένος πριν το 1805. Η κόρη του Μαρία 1837 παντρεύτηκε το 1853 τον Βασίλη Γιαννούλη Μαγγιώρο 1834. Η σύζυγος του Ευδοκία Βασίλη Μελισσουργού 1805 πέθανε στο χωριό το 1867 σε ηλικία; 62 ετών.


ΜΑΝΩΛΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ
του Γεωργίου

Ο Παλιός γιος του Γεωργίου Μανωλά. Ο Κων/νος  του γεννήθηκε το 1869. Ο ίδιος γεννήθηκε πριν το 1849 και ο πατέρας του Γεώργιος πριν το 1829.


ΑΠΌ  ΤΟΝ  ΜΑΝΩΛΗ  ΜΑΝΩΛΑ  ΤΟΝ  ΠΑΛΙΟ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΗΣ
Γιαμάς
Το 1625 κατά τη σύνταξη προικοσυμφώνου που γινόταν εν όψει γάμου του, ονομάσθηκε στο προικοσύμωνο Δημήτρης Μανωλάς ως ο γιος του μακαρίτη τότε Μανώλη Γιαμά και έγινε ο πρώτος Μανωλάς του χωριού. 
Στη Χώρα πρέπει να υπήρχε τότε ο καθολικός κατά το θρήσκευμα Νικόλαος Μανωλάς (Αμαθενικόλας), ο οποίος το 1651 εν όψει του επερχόμενου τέλους της ζωής του έκανε διαθήκη που καταχωρήθηκε στο Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟ Παλιός γιος του Γεωργίου που είχε γεννηθεί πριν το 1830. Ο πιθανώς αδελφός του  Ιωάννης του Γεωργίου, παντρεύτηκε την Ειρήνη και απόκτησαν 
την Άννα 26/1 1875, 
την Καλλιόπη 25/1 1877, 
τη Μελιτινή11/5 1881 και 
την Αικατερίνη 24/3 1883. Το όνομα Μελιτινή προέρχεται από τη Μελίτη που ήταν βυζαντινό τοπωνύμιο στη Μικρά Ασία .
Ο ίδιος ο Μανώλης Μανωλάς ο Παλιός, παντρεύτηκε την Καλή και απόκτησαν τους επόμενους

ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΑΝΩΛΗΣΚΑΛΗ23/3 1880Ο Σταυράκης,γιος του Παλιού. Είχαν γεννηθεί ακόμη οι Κων/νος 25/8 1869, Μιχάλης 14/10 1870, 
Χριστόδουλος 13/1 1873, 
Μαρία 1/3 1874, Ευδοκία 7/1 1877.
ΜΑΝΩΛΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜΑΝΩΛΗΣΚΑΛΗ1885
Ο Σπυριδάκης, γιος του Παλιού. Είχε γεννηθεί η Ειρήνη 17/11 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΩΛΗΣΚΑΛΗ1887Ο Μιχαέλος, γιος του Παλιού
ΜΑΝΩΛΑΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ30/3  1912Του Σταυράκη

ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ24/11 1915
Του Σταυράκη. Σκοτώθηκε κατά την κατοχή. (Συμμετείχε στην αντίσταση).


ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ24/9  1917Του Σταυράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ19/9  1919Του Σταυράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΠΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ2/1    1923Του Σταυράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ1/11  1925Του Σταυράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΟΣΜΑΣΣΤΑΥΡΟΣ               του ΜανώληΚΥΡΙΑΚΗ2/11  1927Του Σταυράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΠΥΡΟΣ                 του ΜανώληΒΑΣΙΛΙΚΗ18/8  1912Του Σπυριδάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΟΣ                 του ΜανώληΒΑΣΙΛΙΚΗ6/5     1915Του Σπυριδάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΣΠΥΡΟΣ                 του ΜανώληΒΑΣΙΛΙΚΗ19/11 1917Του Σπυριδάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΟΣ                 του ΜανώληΒΑΣΙΛΙΚΗ16/2  1920Του Σπυριδάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΜανώληΕΙΡΗΝΗΟ Δημητράκης του Μιχαέλου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΜανώληΕΙΡΗΝΗ23/9  1912Ο Γιακουμάκης του Μιχαέλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΜανώληΕΙΡΗΝΗ10/3  1915Ο Μανώλης του Μιχαέλου
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΜανώληΕΙΡΗΝΗ13/2  1920Του Μιχαέλου
ΜΑΝΩΛΑΦΛΩΡΑΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΜανώληΕΙΡΗΝΗ22/9  1922Του Μιχαέλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ              του Μιχάλη27/5  1926Του Δημητράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΗΣ              του Μιχάλη19/10 1928Του Δημητράκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1940Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1942Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1945Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1947Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1947Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΝΙΚΗΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1948Του Γιακουμάκη. Ζει στην Αυστραλία
ΜΑΝΩΛΑΝΟΜΙΚΗΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1950Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1957Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΙΑΚΩΒΟΣ                   του ΜιχάληΕΛΕΝΗ                   Ψαρρού1955Του Γιακουμάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΜΑΝΩΛΗΣ                 του ΜιχάληΤου Μανώλη
ΑΠΌ  ΤΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  ΜΑΝΩΛΑ:  ΜΑΡΙΟΛΑΔΕΣ,  ΜΙΧΕΛΗΔΕΣ, ΜΑΝΩΛΑΔΕΣ, 
ΜΑΝΩΛΑΣ   ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΠατέρας των αμέσως επόμενων


ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΑΡΙΑ1849
ΜΑΝΩΛΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΗΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΑΡΙΑ10/4 1854
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΑΡΙΑ28/3 1857Ο Μαριολάς
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΑΡΙΑ1863Ο Μιχελής. Είχε γεννηθεί και η Καλλιόπη 12/5 1859
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΑΡΙΑ1865Ο Μανωλαδονικόλας
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              του ΑναγνώστηΕΙΡΗΝΗ1884του Μαριολά
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              του ΑναγνώστηΕΙΡΗΝΗ1886Ο Μαριολοδημήτρης
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              του ΑναγνώστηΕΙΡΗΝΗ1894του Μαριολά
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              του ΑναγνώστηΕΙΡΗΝΗ1896του Μαριολά. Ματθαίος είχε γεννηθεί και 18/11 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              του Αναγνώστη1899Ο Μαριολονικολής
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ15/4 1915Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ3/6     1917Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ15/2  1918Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ2/12  1920Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ21/3  1923Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του ΓεωργίουΜΑΡΓΙΕΤΩ13/2  1925Του Μαριολοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ1/11  1923Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ17/5  1927Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ1933Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ1937Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ1937Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                  του Γεωργίου       ΜΑΡΙΑ1942Του Μαριολονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ του Αναγνώστη1891Του Μιχελή
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ του Αναγνώστη1894Ο Μιμίκος του Μιχελή
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ του Αναγνώστη1897Του Μιχελή
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ του Αναγνώστη1903Ο Μιχεληδογιώργης
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΗΛ του Αναγνώστη21/10 1905Του Μιχελή
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             του Μιχάλη1927Του Μιμίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             του Μιχάλη1930Του Μιμίκου
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ                  του Μιχάλη  ΣΟΦΙΑ16/8  1922Του Μιχεληδογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ                  του Μιχάλη  ΣΟΦΙΑ18/7   1924Του Μιχεληδογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ                  του Μιχάλη  ΣΟΦΙΑ2/1     1926Του Μιχεληδογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ                  του Μιχάλη  ΣΟΦΙΑ14/9  1928Του Μιχεληδογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΑΓΑΠΗΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ             του ΑναγνώστηΜΑΡΙΑ1907Του Μανωλαδονικόλα


ΑΠΌ ΤΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΝΩΛΑ: ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗΔΕΣ  ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ    ΝικολάουΑναγνώστης (Μιχάλης) Νικολάου Μανωλάς, Τσαμπουνάρης. Πατέρας των αμέσως επόμενων

ΜΑΝΩΛΑΣ 


ΜΑΝΩΛΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(Τσαμπουνάρης)
ΙΩΑΝΝΗΣ


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
 Νικολάου 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
 Νικολάου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΒΑΣΙΛΙΚΗ1845ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ26/7 1853Ο Κουτσοκέρης
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ30/6
1856

ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ23/12
1858
Παντρεύτηκε τη Σοφία και απόκτησαν την Καλή 25/7 1881
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ21/2 1871

ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΑΚΩΒΟΣ
του Αναγνώστη
ΜΑΡΙΝΑ7/9
1876
Ο Μπάηλος. 
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΑΚΩΒΟΣ
του Αναγνώστη N.
ΜΑΡΙΝΑ 1883Ο Κουτσοκερομιχάλης. Είχαν γεννηθεί η Μαρία 26/8 1878 και η Βασιλική 3/4 1881
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΙΑΚΩΒΟΣ
του Αναγνώστη
ΜΑΡΙΝΑ 1885Ο Κουτσοκερογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ
του Αναγνώστη
ΜΑΡΙΝΑ 1896Ο Κουτσοκερονικολής
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Ιακώβου
1900Ο Μιχάλης του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Ιακώβου
1903Ο Γιαννούλης του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                   του ΔημητρίουΕΙΡΗΝΗ26/6  1930Του Μιχάλη του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΤΑΜΑΤΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     
του Δημητρίου
ΕΥΤΥΧΙΑ19/9  1927Του Γιαννούλη του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΛΕΜΟΝΙΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     
του Δημητρίου
ΕΥΤΥΧΙΑ7/10  1928Του Γιαννούλη του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     
του Δημητρίου
ΕΥΤΥΧΙΑ1932Του Γιαννούλη του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     
του Δημητρίου
ΕΥΤΥΧΙΑ1937Του Γιαννούλη του Μπάηλου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΜΙΧΑΗΛ
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ1908Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ12/1  1910Ο Γιακουμάκης του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ9/7     1912Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ28/9  1914Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ25/4  1917Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ27/5  1918Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ12/10  1920Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ9/1     1922Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ25/6  1924Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ24/10  1926Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΜΙΧΑΛΗΣ             
του Ιακώβου
ΚΥΡΙΑΚΗ10/6   1929Του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΑΚΩΒΟΣ                  του  ΜιχάληΣΤΥΛΙΑΝΗ1934Του Γιακουμάκη του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΚΩΒΟΣ
του Μιχάλη
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1939Του Γιακουμάκη του Κουτσοκερομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΑΡΓΥΡΩ24/5  1910Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΑΡΓΥΡΩ23/9 1912Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΑΡΓΥΡΩ12/6  1914Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΑΡΓΥΡΩ16/10 1916Θύμα πολέμου. Γιος του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΑΡΓΥΡΩ15/3 1919Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ4/1     1922Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ10/1 1923Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ23/6 1926Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ιακώβου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ1934Του Κουτσοκερογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ            
του Ιακώβου
ΜΑΡΙΑ9/11  1925Του Κουτσοκερονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            
του Ιακώβου
ΜΑΡΙΑ9/12  1929Του Κουτσοκερονικολή
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗΔΕΣ


ΜΑΝΩΛΑΣΜανωλάς Τσαμπουνάρης Υποτίθεται ότι άλλαξε το επώνυμό του σε Μαγγιώρος αρκετά πριν το 1800 και έγινε ο πρώτος Μαγγιώρος του χωριού


ΜΑΝΩΛΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  τουΝικολάουΤσαμπουνάρης γιος του Αναγνώστη ( Μιχάλη) του Νικολάου Μανωλά  του Τσαμπουνάρη.. Γεννήθηκε πριν το 1843. Ο Μιχάλης του γεννήθηκε το 1863. Αδελφός του Κουτσοκέρη και μεγαλύτερος του 

ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναγνώστη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1863Ο Τσαμπουναράκης
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναγνώστη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ20/1 1872Ο Τσαμπουναροδημήτρης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναγνώστη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8/3 1880Του Τσαμπουνάρη. Είχαν γεννηθεί Παρασκευή 25/1 1875 και Στελιανή 20/9 1876.
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναγνώστη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1884Ο Τσαμπουναρογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ                
του Νικολάου
ΣΤΕΛΙΑΝΗ1889Ο Ιππότης, γιος του Τσαμπουναράκη. Είχαν γεννηθεί  και Νικόλαος 23/3/1872 και Ειρήνη 14/4 1873
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Μιχαήλ
ΜΑΡΙΑ10/8  1912Ο Μιχάλης του Ιππότη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Μιχαήλ
ΜΑΡΙΑ28/6  1918Του Ιππότη
ΜΑΝΩΛΑΣΤΑΜΑΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Μιχαήλ
ΜΑΡΙΑ11/2  1929Του Ιππότη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1902Ο Σιανός του Τσαμπουναροδημήτρη. Πνίγηκε κατά την κατοχή στις 18/9/1943 σε επιιχείρηση αντιστασιακή.
(Μεταφορά με το καΐκι ανδρών που έφευγαν για τη Μέση Ανατολή)
.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1904Ο Φωτιάς του Τσαμπουναροδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ18/2 1911Του Τσαμπουναροδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ8/1     1915Του Τσαμπουναροδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ11/5 1919Ο Σπίθας του Τσαμπουναροδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Δημητρίου
23/1 1930Του Σιανού 1902
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ18/2 1909Ο Γιώργος του Τσαμπουναρογιάννη, Π. Μηχ.
ΜΑΝΩΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ4/9     1910Η Τασία του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ12/9  1912Του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΦΛΩΡΑΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ24/10 1914Του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ22/10 1916Ο Νίκος του Τσαμπουναρογιάννη, Δικηγ.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ23/9 1919Ο Μάνος του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ27/8 1923Ο Στράτος του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ26/1 1925Ο Τάκης του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                
του Νικολάου
ΕΛΕΝΗ15/10 1928Ο Τάσος του Τσαμπουναρογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣ                
του Ιωάννη
Γιατρός
ΜΑΝΩΛΑΣΤΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣ                
του Ιωάννη
Δικηγόρος
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΣ                            του ΙωάννηΑρχιτέκτονας
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΟΣΝΙΚΟΣ                            του ΙωάννηΔικηγόρος
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΣΤΡΑΤΟΣ                    του ΙωάννηΓιατρόςΣυνεχίζεται στην ανάρτηση  Μανωλάς ΙΙ έως Μαύρος*Ιωάννης Κουμερτάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: